Ingezonden brief: LochemGroen! over inwonersinitiatieven

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LochemGroen! stuurde de onderstaande ingezonden brief. Deze is integraal en zonder wijzigingen overgenomen. Publicatie wil niet zeggen dat de redactie instemt met de inhoud.

Wanneer omarmt gemeente Lochem inwoners initiatieven?

LochemGroen! roept op tot het omarmen van prachtige inwoners initiatieven. Inwoners verzanden in bureaucratie terwijl een positieve grondhouding van gemeente Lochem een boost kan geven aan een gezonde groene gemeente met meer sociale samenhang en een kleinere voetafdruk.

Diverse inwoners zetten zich op deze vlakken in, maar krijgen hierbij weinig actieve steun vanuit de gemeente. En soms is het geheel dragen van een initiatief, dat louter uit vrijwilligers bestaat, te groot. Zo is er al jaren een initiatiefgroep die een skatepark in Eefde wil. Zij moet echter zelf een locatie vinden, met 100% draagvlak. Plus de financiën, het beheer et cetera organiseren.

De gemeente wil graag dat jeugd meer beweegt, buiten is in een biodiverser landschap en er meer ontmoeting plaatsvindt, dan is gemeentelijke inspanning en een rechte rug als het gaat om het aanwijzen van een locatie op zijn plek. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van speeltuinen: als er een wens is om het wat biodiverser en creatiever te maken en dit past bij het beleid, wie gaat hier dan voor zorgen? De speeltuinbesturen hebben te maken met omwonenden, die niet altijd dezelfde belangen hebben als de gebruikers. De gemeente hoort hier haar rol te pakken.

Dan is er nog een Repaircafé in Lochem dat zelf moet gaan zorgen voor inkomsten voor de energierekening. Waarom zeggen we niet dat het verlagen van de CO2-uitstoot die met het Repaircafé gewonnen wordt (nieuwe spullen zijn de grootste CO2 producent) het wel waard is om in elk geval vanuit de gemeente de energierekening te betalen? Het zou te zot voor woorden zijn als deze vrijwilligers ook nog eens de portemonnee moeten trekken voor hun behulpzaamheid voor de toekomst van ons allemaal.

We moeten namelijk over van consumptiemaatschappij naar een circulaire economie. We hebben wel genoeg meuk via AliExpress besteld. We weten allemaal dat we meer naar de hergebruiksamenleving. Laten we samen zorgdragen dat als je groentemixer het niet meer doet, je het makkelijk kan laten repareren in plaats van een nieuwe te bestellen. Dat kan ook met bijvoorbeeld je kleding.

En zo zijn er tal van voorbeelden waarbij de gemeente zich ‘faciliterend’ opstelt, maar er in de complexe werkelijkheid niks van de grond komt of prachtige initiatieven dreigen te sneuvelen. Denk bijvoorbeeld ook aan Kapel ’t Rijsselt. Als wij als gemeentezaken belangrijk vinden, moeten we er ook iets voor doen! In het belang van onze (klein)kinderen, natuur, milieu en klimaat.