IKL: ‘Woningen Kop van Oost voorzien niet in behoefte’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De Industriële Kring Lochem (IKL) heeft een brief gestuurd naar het college van B&W en de gemeenteraad. Hierin wordt een opmerking van wethouder Bert Groot Wesseldijk, over het verzet van enkele bedrijven tegen de geplande woonwijk Kop van Oost, bekritiseerd. Volgens IKL worden daar niet het soort woningen gebouwd waar behoefte aan is en is het plan niet in overeenstemming met de Woonvisie van de gemeente.

Tijdens de politieke avond van maandag (20 april) zei de wethouder dat IKL
gepleit heeft voor meer woningbouw en dat vier bezwaarmakers lid zijn van IKL. Dit zijn Reudink, ForFarmers, TKF en FrieslandCampina. Namens het bestuur schrijft Nico de Vos dat Groot Wesseldijk een verkeerde stand van zaken weergeeft.

Goedkope woningen

De oproep van IKL om meer woningen te bouwen om het groeiende aantal werknemers van buiten de gemeente te huisvesten was gericht op woningen voor starters en goedkope huur- en koopwoningen. Die wens werd exact een jaar geleden per brief kenbaar gemaakt bij alle raadsfracties. ‘Onzes inziens voorziet de woningbouw op Kop van Oost niet in de behoefte uit de woonvisie 2018 en ook niet aan de wens
van ons als IKL’, zo is te lezen.

IKL ondersteunt de Woonvisie die de gemeente in 2018 heeft vastgesteld en waarin wél sprake is van ruime aandacht voor de genoemde woningtypen. IKL heeft dit pp 3 februari van dit jaar nog eens onder de aandacht gebracht tijdens een bijeenkomst met wethouders en vertegenwoordigers van raadsfracties.

Geschrapt

In de plannen voor de Kop van Oost, tussen Berkel en Twentekanaal, was oorspronkelijk wel ruimte voor goedkopere woningen. Deze werden geschrapt omdat het plan anders financieel niet haalbaar is. Zelfs met middeldure en dure woningen moet de gemeente Lochem 2,7 miljoen verlies inboeken, zo blijkt uit recente stukken.

Lees HIER het bericht van vorig jaar over het pleidooi van IKL voor meer betaalbare woningen.

Lees HIER het bericht van afgelopen week waarin onder meer de opmerking van de wethouder over IKL staat.