Huurdersvereniging De Berkelstreek uit de startblokken

0
Het bestuur van HV De Berkelstreek bestaat voorlopig uit (vlnr): Jan Versluis, Loes Huizing en Paul Oort (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/HOLTEN – Huurdersvereniging HV de Berkelstreek, voor huurders in Lochem, Barchem, Laren en Holten, heeft sinds 2 juli een officieel bestuur dat bestaat uit drie personen. Dat moeten er uiteindelijk vijf worden. Eerste aandachtspunten zijn: meer leden werven, overleg met collega-huurdersvereniging in het werkgebied van Viverion en de prestatieafspraken tussen de corporatie en de gemeenten.

Door Henri Bruntink

Tijdens een op 2 juli gehouden algemene ledenvergadering is het nieuwe bestuur gekozen en geïnstalleerd. Holtenaar Jan Versluis is verkozen tot voorzitter. Loes Huizing uit Barchem is secretaris en Lochemer Paul Oort treedt op als penningmeester. Om het bestuur compleet te maken wordt nog een kandidaat uit Laren en een uit Lochem gezocht. Belangstellenden kunnen zich melden via website van HV de Berkelstreek (zie gegevenshieronder).

Kwartiermakers

Met de installatie van het bestuur dat, zoals de statuten eisen, uit huurders bestaat, zijn de drie ‘kwartiermakers’ teruggetreden. Zij hebben de vereniging op verzoek van Viverion van de grond getild en zijn op zoek gegaan naar geschikte bestuursleden. Ook werd gecommuniceerd met huurders om leden te werven en werd er een enquête gehouden, in samenwerking met de Woonbond. Deze landelijke huurdersorganisatie steunt HV de Berkelstreek waar nodig.

Viverion nam het initiatief tot deze nieuwe belangenvereniging voor huurders in de
Berkelstreek nadat de corporatie, maar ook de gemeente Lochem de samenwerking met
Huurvereniging Lochem (HVL) had beëindigd. Viverion ging dan ook niet in op de avances
van een aantal huurders die HVL nieuw leven wilden inblazen. Het hebben van een orgaan
dat de belangen van huurders behartigt is wettelijk verplicht.

Lidmaatschap is gratis

Voorzitter Jan Versluis: “We hebben nu 220 leden. Dat is ongeveer 10 procent van de
huurders van Viverion in Lochem, Barchem, Laren en Holten. We gaan proberen meer
mensen te interesseren voor het lidmaatschap. Dat is gratis, dus de kosten hoeven geen
belemmering te zijn”. Secretaris Loes Huizing vult aan: “We willen graag dat huurders zich ervan bewust worden dat een huurdersvereniging veel voor hen kan betekenen.”

Het percentage huurders dat lid is van een huurdersvereniging wisselt sterk. Bij een snelle
rondgang via Google blijkt dat 15 tot 20 procent niet ongewoon is. Het aantal leden van een belangenorganisatie lijkt toe te nemen in wijken of kernen waar sprake is van bepaalde
problematiek, zoals overlast of omstreden renovatieplannen. Huurders lijken geneigd zich
vooral te verenigen zodra ze problemen ervaren.

Contacten leggen

Loes Huizing: “We willen graag per kern bijeenkomsten gaan organiseren om op die manier
te weten komen wat er onder de huurders speelt. Communicatie met onze leden is van groot belang. Met die informatie kunnen we dan gericht overleg voeren met Viverion en die
informatie ook gebruiken in de prestatieafspraken tussen Viverion en gemeenten”.

Een andere eerste stap van HV de Berkelstreek is het leggen van contacten met de twee andere huurdersverenigingen die actief zijn in het werkgebied van Viverion. Dit zijn Huurdersbelang GBH (Goor, Bentelo, Hengevelde) en Stichting Huurdersbelangen Diepenheim, Markelo, Rijssen. In augustus gaan de besturen om de tafel om onder meer een samenwerkingsovereenkomst met Viverion te sluiten.

Vragen of klachten

HV de Berkelstreek is er voor huurders die met vragen zitten of die met problemen kampen. Klachten moeten uiteraard eerst bij Viverion worden neergelegd, maar als dit niet tot een bevredigend antwoord of reactie leidt, komt de huurdersvereniging in beeld. Paul Oort geeft een voorbeeld: “Als een of meerdere huurders overlast ervaren in hun buurt kunnen ze dit aankaarten bij Viverion. Als dat geen oplossing brengt, kunnen wij daar nog eens met de huurder over gaan praten en dit wederom bij Viverion onder de aandacht brengen.”

Verder kan de huurdersvereniging de stem van huurders laten horen bij belangrijke en
ingrijpende zaken als verduurzaming van woningen, de aanpak van achterstallig onderhoud, maar ook nieuwbouw van sociale huurwoningen kan daar deel vanuit maken. Dit najaar zitten de betrokken gemeenten en Viverion en huurdersverenigingen weer bij elkaar om prestatieafspraken te maken. Sinds 2015 is wettelijk vastgelegd dat ook de huurdersorganisaties hierbij betrokken moeten worden.

Communicatie

Loes Huizing: “Viverion zal ook in hun nieuwsbericht naar alle huurders bekend maken dat
HV de Berkelstreek een nieuw bestuur heeft. Daarnaast zullen wij onze leden via een digitale nieuwsbrief, die periodiek zal verschijnen, op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen.”

Wie in contact wil komen met De Berkelstreek kan terecht op hvdeberkelstreek.nl. Daar is ook een e-mailadres en telefoonnummer voor contact te vinden. Op de website kan elke huurder en elke woningzoekende bij Viverion zich kostenloos registreren als lid.