Gemeente Lochem wil af van onbeveiligde spoorwegovergangen

0
Deze overweg in een aftakking van de Binnenweg verdwijnt zeker. Dat geldt ook voor de brug over het Afleidingskanaal (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Binnnen de gemeente Lochem bevinden zich 8 onbeveiligde spoorwegovergangen. Die moeten de komende jaren verdwijnen danwel worden beveiligd. Vier van deze overgangen liggen rond Almen, twee bij Eefde en een in de Rossweg bij Lochem.

Kosten
Sluiting of beveiliging van onbewaakte overgangen in Gelderland is vastgelegd in afspraken tussen de provincie en ProRail. De gemeente Lochem heeft 5 ton uitgetrokken voor het project. Per aangepakte overweg betaalt ProRail de helft van de kosten en provincie en gemeente elk een kwart. De aanpak van de Lochemse overwegen moet nog formeel worden geregeld. Er is al wel ambtelijke overstemming.

Eefde en Almen
Drie overgangen kunnen met zekerheid worden gesloten. Deze bevinden zich in de Teenkweg en ‘t Haveke in Eefde. De derde ligt in de Binnenweg bij Almen. De onbewaakte overgang in de Rossweg bij Lochem moet open blijven omdat het bij calamiteiten zorgt voor bereikbaarheid van bedrijventerrein Aalsvoort.

Sloop brug
De vier andere overwegen liggen in Hulzerdijk/Wagenvoortsdijk bij Almen. Wat hiermee gaat gebeuren is nog niet bekend. Aan de Binnenweg is de afsluiting van 1 van de 2 overgangen gekoppeld aan de sloop van een brug over het Afleidingskanaal aldaar. De sloop kost 85.000 euro. Brug en overweg leidden uitsluitend naar een achterliggend landbouwperceel.

Waterschap
De gemeente neemt een aantal bruggen over van het Waterschap Rijn en IJssel. De gemeente was al verantwoordelijk voor onderhoud van het wegdek op de bruggen en deze maken deel uit van de openbare weg. De gemeente krijgt op het moment van overname 435.000 euro van het waterschap. Daarmee wordt de brug in de Kapperallee hersteld (kosten: 350.000 euro) en die in de Binnenweg gesloopt. Ook de tweede brug in de Binnenweg wordt overgedragen aan de gemeente. Die blijft bestaan.

Nieuwe brug
Vanuit Almen is de wens geuit om ten zuiden van de Binnenweg een nieuwe (landbouw)brug te realiseren. Over de locatie en de ontsluitingen van deze brug is in het gebied overeenstemming bereikt. De kosten van de aanleg van de nieuwe brug worden geraamd op 480.000 euro. Hier moet nog dekking voor worden gevonden.