Geld voor zorgcoördinatoren in 4 kernen

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Almen heeft al een zorgcoördinator. Het Lochemse college van B&W stelt de gemeenteraad voor om ook zo’n coördinator aan te stellen in Harfsen, Barchem en Gorssel. Het voorstel is om voor 2020 en 2021 voor elke kern 12.500 euro beschikbaar te stellen in de vorm van een stimuleringssubsidie. Vanuit de kernen moet eenzelfde bedrag beschikbaar komen.

In Almen is de zorgcoördinator een succes en dat is in andere kernen niet onopgemerkt gebleven. De betrokken dorpsraden willen ook graag zo’n persoon die ondersteuningsvragen van inwoners signaleert en daar de juiste oplossing bij vindt. Dat kan onder meer door een beroep te doen op de onderlinge hulpvaardigheid en op de inzet van vrijwilligers. Maar het doorverwijzen naar professionele hulpverlening is ook mogelijk.

Minder Wmo

De zorgcoördinator moet de kern goed kennen en bekend zijn met het aanbod van de Stichting Welzijn Lochem. Passende ondersteuning in de eigen omgeving is het doel. Daardoor hoeft minder (snel) een beroep worden gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Maatwerk

De coördinator onderhoudt contacten met ‘t Baken en kent de mogelijkheden van inzet van zogeheten maatwerkvoorzieningen. Te denken valt aan dagopvang of hulpmiddelen, zoals een rolstoel.

Wethouder blij

Wethouder Henk van Zeijts is blij met deze ontwikkeling: ,,Het initiatief voor de inzet van de, zorgcoördinator komt uit de kernen zelf. Harfsen, Barchem en Gorssel hebben gezien dat het in Almen een succes is. Het is mooi om te zien dat zij dit nu ook willen oppakken. De dorpsraden hebben aangegeven om iemand uit de kern te willen zoeken die de kern goed kent en de taak van zorgcoördinator op zich wil nemen.”

Besluitvorming

De gemeenteraad besluit binnenkort over de stimuleringssubsidie van in totaal 50.000 euro (4 x 12.500). Daarnaast moet er lokaal financiering worden gevonden voor de andere helft van het benodigde bedrag voor een zorgcoördinator.