F348: naast combivariant nu ook route langs N348 in beeld

0
De combivariant en de N348-variant voor de snelle fietsroute F348, Waar de rode route in Zutphen eindigt is nog niet bekend,

EEFDE/GORSSEL – Drie gemeenten in de Cleantech Regio en de Provincie Gelderland werken samen aan een snelle fietsroute F348 tussen Deventer en Zutphen. In de laatste bijeenkomst van Stuurgroep Fiets zijn hierover nieuwe besluiten genomen. Naast het uitwerken van de zogeheten ‘F348-combinatievariant’ heeft de Stuurgroep besloten ook de mogelijkheid van een snelle fietsroute langs de provinciale weg N348 uit te werken. En ook dat de provincie Gelderland in deze fase de regie neemt.

Hiermee geven zij gehoor aan de wens van de gemeenteraad en van veel inwoners van de gemeente Lochem. Het uitwerken van de nieuwe variant langs de N348 vraagt extra tijd. Ook vanwege het afstemmen met het onderzoek naar mogelijke aanpassingen aan de provinciale weg. Daarom brengt de provincie ook de gevolgen voor de planning in beeld.

Besluit in 2021

Het uitwerken van beide varianten geeft inzicht in de mogelijkheden voor een vlot en veilige fietsroute met bij passende kwaliteitskenmerken. De provincie houdt bij deze uitwerking rekening met de aandachtspunten van inwoners en gebruikers. Daarna volgt in 2021 het besluit van de Stuurgroep óf de fietsroute er echt komt en wáár tussen Deventer en Zutphen deze precies komt te liggen. Vervolgens leggen de gemeenten dit besluit voor aan hun gemeenteraden. Daarna maken partijen afspraken over de financiering en uitvoering.

Twee kansrijke fietsroutes

Cleantech Regio en Provincie Gelderland hebben sinds 2017 samen verschillende routes bekeken en de mogelijkheden tot verbetering onderzocht. Daaruit heeft de Stuurgroep dit voorjaar de combinatieroute als voorkeursroute gekozen. Deze route loopt vanaf Deventer voor een deel langs de N348, buigt ten zuiden van Gorssel af van de N348 en gaat via het landelijk gebied naar Zutphen/De Mars. Met de kennis uit de inspraakronde kijkt de projectgroep nogmaals kritisch naar beide ontwerpen. Het verslag van inspraak is te downloaden via www.vlotveiligfietsen.nl/deventerzutphen

Verder onderzoek
De fietsroute langs de N348 wordt komend half jaar door provincie Gelderland samen met gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. Voor deze route geldt dat uitgebreid onderzoek wordt gedaan waar het fietspad langs de N348 precies aangelegd kan worden en wat de knelpunten zijn. De voorwaarde voor beide ontwerpen is dat fietsers vlot en veilig kunnen doorrijden en hun route kunnen vervolgen naar andere plaatsen.