Expertteam Warmte ondersteunt gemeenten bij energietransitie

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/ARNHEM – De provincie Gelderland heeft samen met de gemeente Nijmegen en netbeheerder Liander het Gelders Expertteam Warmte opgezet. Dit team met energiespecialisten gaat gemeenten adviseren over klimaatvriendelijke energievraagstukken.

Het Klimaatakkoord bepaalt dat in 2030 500.000 Gelderse woningen moeten zijn verduurzaamd. Welke wijken het eerst aan bod komen, wordt lokaal beslist via de Transitievisie Warmte. Vervolgens wordt in een wijkuitvoeringsplan uitgewerkt hoe woningen duurzaam worden verwarmd en geïsoleerd. En of daarvoor een warmtenet moet worden aangelegd. Liander weet veel over het efficiënt en doelmatig gebruik van het energienet en draagt op die manier bij aan het verduurzamen tegen zo laag mogelijke kosten.

Pittige klus

Het realiseren van de energietransitie is een pittige, omvangrijke klus. De energie-experts willen het lokaal bestuur daarin ondersteunen. Het team bestaat uit medewerkers van adviesbureau Royal HaskoningDHV en Fakton Energy. De experts willen als onafhankelijke adviseur gemeenten helpen om in korte tijd capaciteit en expertise op te bouwen in de warmtetransitie, zodat zij een effectieve partner kunnen zijn in de samenwerking met woningcorporaties, energiecoöperaties en warmtebedrijven.

Niet alleen

Energiegedeputeerde Jan van der Meer: “Het Gelders Expertteam Warmte biedt praktische ondersteuning in een belangrijk proces. Gemeenten staan er niet alleen voor. Onafhankelijke advies vanuit het Expertteam Warmte kan een eyeopener zijn en helpt gemeenten om een vlotte start te maken met deze mooie opgave voor een groene toekomst.”

Gemeenten gaan niet betalen voor deze dienstverlening. Wel vraagt het Gelders Expertteam Warmte inzet vanuit de gemeenten om kennis te delen en op te bouwen binnen de eigen organisatie.

Meer informatie over het Expertteam Warmte is te vinden via: expertteamwarmte.nl.