Dwangsom dreigt voor Klein Dochterense ‘bubbles’

0
Love Bubble in Klein Dochteren (bron: lovebubbles.nl)

KLEIN DOCHTEREN/LOCHEM – Voor de zogeheten ‘Lotus Bubble’ en ‘Dreamtime Bubble’ aan de Kleine Dochterense Schooldijk dreigt een dwangsom. Eerder besloot de gemeente Lochem om de beide recreatieve objecten tijdelijk te gedogen en aan te sturen op legalisering. Daarop tekenden twee buren met succes bezwaar aan.

Bezwaren
De bezwaren van de heren Ossewaldt en Pardijs zijn gegrond verklaard, waardoor de gemeente gedwongen werd het eerder genomen besluit te herzien. De uitkomst is dat er nu handhavend moet worden opgetreden, al ziet het college van B&W nog altijd mogelijkheden om de ‘Lotus Bubble’ te legaliseren via het bestemmingsplan.

Dwangsom
Eigenaar J.A. Kuijper krijgt nu te maken met een last onder dwangsom. Dit treft in eerste instantie het gebruik als vakantieappartement van een bijgebouw dat de ‘Dreamtime Bubble’ is gedoopt. Het gebruik hiervan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’. Vorig jaar kwam daar het ontwerp-bestemmingsplan ‘Klein Dochterense Schooldijk 4’ bij. De ‘Dreamtime Bubble’ is echter ook in strijd met de regels van dit nieuwe plan.

Legalisatie
De Lotus Bubble kan mogelijk alsnog worden gelegaliseerd, zo stelt het college. Het ontwerp-bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op de plek van de ‘Lotus Bubble’ bijgebouwen te plaatsen met een maximum oppervlakte van 38 m2.  De bubble lijkt binnen die regels te vallen. Om dit te kunnen beoordelen moet er een aanvraag voor een omgevingsvergunning* worden gedaan. Het college wacht die aanvraag af en gedoogd het gebruik van de ‘Lotus Bubble’ zolang.

Conflict
Eigenaar Kuijper biedt de genoemde vakantieverblijven aan onder de naam ‘Love Bubbles’. Het conflict met omwonenden speelt al geruime tijd. De buren beklaagden zich onder meer over overlast door houtvuur. in 2016 kreeg de eigenaar ook al eens dwangsom aan de broek voor een tipi die als ‘Raw Bubble’ te boek stond.

* = de Omgevingsvergunning neemt op termijn de rol van bestemmingsplannen over.