Druk bezochte open dag van ‘t Stadshuus

0
't Stadshuus hield zaterdag een open dag (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De open dag van ‘t Stadshuus werd zaterdag erg goed bezocht. De gebruikers van Lochems sociaal-culturele broedplaats presenteerden zich aan het publiek. ‘s Ochtends waren er bovendien liefst 3 officiële openingen. De Kookstudio, Stichting ‘t Oude Kinderboek (StOK) en verzekeraar Univé zijn nieuwkomers in het gebouw aan de Markt.

Voorzitter Peter van Waveren was al aan het begin van de middag tevreden over de opkomst. Al kort na de opening van de dag was er veel belangstelling. In het hele gebouw hadden veel vaste gebruikers een stand ingericht. Zowel buiten als binnen waren muzikale optredens, van onder leerlingen van de Muzehof.

Kledingbank
Ook kledingbank Goed! had niet te klagen over de belangstelling. Om ruimte te maken voor de wintercollectie mocht iedereen toeslaan tegen betaling van slechts 1 euro per kledingstuk. Goed! richt zich normaal alleen op de echte minima, die er gratis kledingstukken mogen uitzoeken.

Peter  Van Waveren meldt dat het goed gaat met ‘t Stadshuus. De bezettingsgraad van de ruimten is goed. ,,Dat zorgt voor voldoende structurele inkomsten en dat geeft veel rust”, aldus de voorzitter.

Nieuwe kookstudio
In de kelder van het gebouw is de kleine keuken, die zich daar al bevond toen de gemeente daar gehuisvest was, uitgebouwd tot een goed uitgeruste kookstudio. Diezelfde kelder is nu ook het onderkomen van een kinderboekencollectie van belang. Deze omvat meer dan 20.000 kinderboeken van 25 jaar of ouder. De oudste exemplaren stammen uit het einde van de achttiende eeuw.

StOK: Meer dan 20.000 oude kinderboeken

Penningmeester Diederik Gerth van Wijk van Stichting ‘t Oude Kinderboek (StOK) vertelt dat de collectie ooit is begonnen in Groningen. Begin jaren ’90 wilde een studente aan de universiteit aldaar promoveren op de geschiedenis van het kinderboek. Ze ontdekte dat er geen goede collecties waren te vinden in Nederland. Na een oproep op tv werd ze overstelpt met kinderboeken, die de basis vormden van de huidige collectie.

Lees verder onder de foto…

Een klein deel van de oude kinderboeken van StOK (foto: LochemsNieuws)

Groningen
Die collectie werd in Winsum, in de provincie Groningen, voor het eerst toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het staat nu bekend onder de naam KinderBoekenHuis. Pien Pon – bekend van museum STAAL – startte een paar jaar later een ‘filiaal’ in Zutphen. Daar werd in rap tempo een indrukwekkende verzameling opgebouwd. Deze werd kort voor de eeuwwisseling ondergebracht  in een stichting.

Toen StOK het huurpand in Zutphen moest verlaten kreeg het een aanbieding van toenmalig directeur Jos Debeij van de Deventer bibliotheek om de zolder van de bieb aldaar in gebruik te nemen. Daar bivakkeerde de verzameling de afgelopen jaren. Door de verhuizing naar een ander gebouw kreeg StOK te horen dat het moest omzien naar een ander onderkomen.

Naar Lochem
,,Dat bleek niet makkelijk”, zegt penningmeester Gerth van Wijk. ,,De ruimte moet aan bepaalde eisen voldoen. Hier in ‘t Stadhuis hebben een prima plek gevonden.” Zo’n 2000 boeken zijn gemakkelijk bereikbaar uitgestald in kasten. Het overgrote deel is echter opgeslagen in stellingen in het voormalige gemeentearchief in de kelder. Dat is een grote kluis met dikke muren en zonder daglicht. De vochtigheidsgraad en de verlichting daar zijn goed geschikt voor de opslag van oude boeken.

De collectie mag met recht cultureel erfgoed worden genoemd. En het is een schat voor sociologisch onderzoek. Kinderboeken geven een tijdsbeeld en vooral het gezinsleven uit verschillende perioden zijn er gemakkelijk uit te destilleren.

Op de vraag hoe de doelgroep eruit ziet zegt Diederik Gerth van Wijk: ,,De mensen die boeken bij ons lenen zijn meest ouderen die hun jeugd willen herbeleven. En af en toe kinderen die het leuk vinden.”

Lees verder onder de foto…

Oude uitgaven van de voormalige Lochemse uitgeverij de Tijdstroom dat vroeger was gevestigd aan de Bagijnestraat/Noorderwal (foto: LochemsNieuws)

Bibliotheekpas
Alle boeken zijn nog opgenomen in de digitale collectie van de bibliotheek Deventer en is daardoor toegankelijk voor leden met een pas van de Overijsselse bibliotheken. Omdat de software van bibliotheken in Gelderland (nog) niet matcht met die in Overijssel blijft dat ook nog even zo. Overzetten kost namelijk veel geld. ,,We zijn Lochem dankbaar en willen graag wat terugdoen naar de bevolking hier. Daarom werken we eraan dat mensen met een Lochemse bibliotheekpas ook bij ons kunnen lenen.” Dit is op dit moment dus nog niet het geval.

We geen lid is van een bibliotheek krijgt toegang tot de collectie door Vriend van StOK te worden voor minimaal 25 euro per jaar. Dit kan door de bijdrage over te maken op IBAN NL18 RABO 0140 7488 65 tbv Stichting ‘t Oude Kinderboek. Vermeldt bij het overmaken ‘vriend van StOK’ en een e-mailadres. Wie een vrijwillige bijdrage wil doen kan hetzelfde IBAN-nr gebruiken maar daarbij ‘gift’ vermelden. Aanmelden als Vriend kan ook in ‘t Stadshuus.

Vrijwilligers
StOK draait deels nog op vrijwilligers uit Deventer maar inmiddels hebben zich ook de nodige Lochemers gemeld. De stichting wil ook graag bestuurders uit het Lochemse aantrekken. Bovendien wordt gezocht naar 2 coördinatoren die organisatorisch werk doen en verantwoordelijk zijn voor uitbreiding van de collectie.

Zie ook: www.stichtingtoudekinderboek.nl

Muziekcafé tijdens de open dag van ‘t Stadshuus ((foto: LochemsNieuws)