Digitale kaart toont vele gegevens over gemeente Lochem

0
(bron: pdok.nl)

LOCHEM – Kijken wat de bestemming van een stuk grond is of waar scholen staan waar nog asbest in zit. Zelfs waar je (niet) mag vliegen met je drone is te vinden op een digitale kaart die Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heet. Het grondgebied van de gemeente Lochem is daar nu ook in opgenomen en voor iedereen te gebruiken.

Basiskaart
De BGT is de uniforme, gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland en is een onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn in de BGT vastgelegd. Deze bron van gegevens is als ‘open data’ beschikbaar is voor bedrijven en inwoners. Wie er gebruik van wil maken gaat naar de website de ‘Publieke Dienstverlening Op de Kaart’ (www.pdok.nl).

Lagen
Naast de kaart is een boomstructuur van mappen te zien. Daarmee kan de gebruiken lagen (layers) aanbrengen op de kaart. Waar nodig verschijnt naast de kaart een legenda. Wie bijvoorbeeld de bebouwing van Lochem opvraagt ziet verschillende kleuren voor woningen en bedrijfspanden.

Bronnen
Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en ProRail werken als ‘bronhouders’ met de basis kaart en houden deze actueel. Ze zijn verplicht wijzigingen van gebouwen, in de openbare ruimte en dergelijke door te geven. Deze aanpak levert veel tijdwinst op voor de betrokken instanties en fouten worden voorkomen. De data wordt hierdoor beter uitwisselbaar.

Open data
Dat informatie over gebouwen, water, wegen en groen beschikbaar is als ‘open data’, maakt informatie daadwerkelijk toegankelijk voor inwoners en biedt ondernemers kansen voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Iedereen kan gebruik maken van de producten en diensten die gebaseerd zijn op open data. Enkele bestanden en dataservices van de BGT zijn echter niet open, bijvoorbeeld vanwege privacywetgeving of nationale veiligheidsdoelen.

Eigen kaart
Het is via de site www.pdok.nl ook mogelijk om een kaart met eigen gegevens te genereren en die op te nemen in een eigen website.