Deelnemers gezocht voor projectkoor ‘Laren 4t kerst 2019’

0

LAREN – De muzikale kerst4ing in Laren, die gehouden wordt op zondag 22 december in de Protestantse kerk, wordt dit jaar ingevuld door muziekvereniging Apollo en een projectkoor, dat speciaal hiervoor wordt gevormd. Daarnaast werkt nog een solist(e) mee. Voor het koor worden zangers en zangeressen gevraagd.

Om mee te doen in het projectkoor, hoeft men geen lid te zijn van een koor: iedereen kan
meedoen, jong of oud, man of vrouw. Onder leiding van dirigent Frank Sterenborg wordt op 3 zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur geoefend. Dit is het geval op 7, 14 en 21 december.

Aanmelden

Belangstellenden worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden, maar in ieder geval voor 1 december. Dit kan via een mailtje naar laren4tkerst@gmail.com. Vermeld bij aanmelding om welke stemsoort het gaat (sopraan/alt/tenor/bas).

Bijdrage

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 10 euro voor de muziek- en andere kosten. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL16 INGB 067 485 50 19 t.n.v. CJMHaagen, onder vermelding van naam en ‘Laren 4t kerst 2019’. De aanmelding is pas definitief, wanneer de bijdrage is betaald.