College Lochem: ‘Door met PlusOV, maar kleinschaliger’

0
(bron: plusov.nl)

LOCHEM – Het Lochemse college van B&W wil de overeenkomst met PlusOV met 4 jaar verlengen. Maar wat Lochem betreft moet de kwaliteit van met name het leerlingenvervoer fors worden verbeterd. Het college denkt dit onder meer te bereiken door kleinschaliger aan te besteden, waarbij lokale taxibedrijven meer kansen krijgen.

Het is een voorlopig standpunt, zo schrijven B&W aan de raad. Want hoewel de college zelfstandig een besluit mag nemen wordt de gemeenteraad om advies gevraagd. Op 15 oktober praat de gemeenteraad over een memo dat vandaag (vrijdag 5/10) is verstuurd. Pas daarna wordt een definitief standpunt ingenomen.

Vervoersstromen
PlusOv heeft de regie over twee vervoersstromen. Naast het routegebonden vervoer, waaronder het vervoer van leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs, is er het zogeheten vraagafhankelijk vervoer. Dat laatste is het vervoer dat eerder bekend was onder de naam RegioTaxi, plus het aanvullende openbaar vervoer.

Het college schrijft dat die laatste tak van PlusOV geen reden tot zorgen geeft. Klanten lijken over het algemeen tevreden en er komen niet veel klachten binnen. Dat ligt anders bij het routegebonden vervoer. Zowel vorig jaar en dit jaar regende het klachten over het vervoer in de dagen en weken na de zomervakantie. De organisatie was nauwelijks bereikbaar voor klachten. Sommige problemen hielden lang aan.

Machtspositie
Lochem besloot het vervoer begin 2017 met 8 andere gemeenten te organiseren via PlusOV. Op een aanbesteding kwamen vooral grote vervoersbedrijven af. Uiteindelijk kregen twee bedrijven de opdracht. Volgens het college verliep de samenwerking tussen deze vervoerders en PlusOV van beide kanten moeizaam. PlusOV functioneert als een soort vervoerscentrale. Werken met grote vervoerders betekent dat de betrokken bedrijven een machtspositie hebben. Door kleinschaliger aan te besteden en met meerdere, kleinere bedrijven te werken wordt die kans kleiner.

Het college stelt in het memo aan de raad dat kwaliteit voorop moet staan. Ieder kind moet op tijd worden opgehaald en via een logische, niet te lange route naar school gebracht. B&W vinden dus dat dit in principe via PlusOV moet blijven lopen. Alternatieven brengen nieuwe risico’s met zich mee en kosten vermoedelijk meer geld.

Vervolg
Op 18 oktober stemmen de deelnemende gemeenten hun standpunten af. Ze moeten doen voor 1 november elk een besluit nemen over doorgaan of stoppen. Apeldoorn heeft al besloten te breken met PlusOV.

Lees HIER het memo dat het college aan de raad stuurde. (pdf-bestand)