Boek meester Heuvel heruitgegeven als ‘Oolde, mijn Oolde’ [video]

0

LAREN/LOCHEM – Het beroemde boek ‘Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond’ van ‘meester’ Hendrik Willem Heuvel (1864-1926) is opnieuw uitgegeven als ‘Oolde, mijn Oolde’. Deze bijzondere uitgave is voorzien van een een beknopte biografie van Heuvel, een literair-psychologische analyse van de schrijver, genealogische, topografische en kerkhistorische bijzonderheden via onder meer een kleine 2500 voetnoten.

‘Oolde, mijn Oolde’ is een bekende uitspraak van ‘meister’ Heuvel zelf en is een eerbetoon aan de buurtschap Oolde bij Laren, waar hij opgroeide op boerderij de Blauwhand. In de oorspronkelijke uitgave beschrijft Heuvel het plattelandsleven van zijn jeugd, bezien door de ogen van een 12-jarige jongen. De beschrijving omvat alle jaargetijden. ‘Oud-Achterhoeksch boerenleven…’ werd 11 keer herdrukt.

Origineel

Het boek sprak en spreekt aan omdat het vroegere idyllische boerenleven romantisch wordt beschreven en door alle familiale, streekhistorische en kerkhistorische beschouwingen. Verder bevat het treffende natuurbeschrijvingen, vele poëtische aanhalingen en persoonlijke ontboezemingen van de schrijver. Het boek verscheen in 1927, een jaar na de dood van Heuvel. De postume uitgave werd verzorgd door vriend Henrik Odink.

In perspectief

De beschrijving van het boerenleven begint in 1870, dus nu precies 150 geleden. Een redactie bestaande uit Leo van Dijk, Arend Heideman, René Nijhof, Willem Ouweneel (hoofdredactie), Tonny Roeterdink, Gerda Stokreef-Braakman en Ben Wagenvoort zorgde ervoor dat veel zaken worden geduid en in perspectief geplaatst.

De tekeningen van Jan Hendrik Persijn die in eerdere uitgaven zijn gebruikt, keren terug in ‘Oolde, mijn Oolde’. In het toelichtende deel zijn bovendien foto’s opgenomen met de Warnsveldse fotograaf B.J. Hoetink (1876-1960), die enige tijd met Heuvel samenwerkte.

Informatie

Aanvankelijk was het idee om het boek te lanceren tijdens een speciale bijeenkomst in april. Maar omdat corona ook hier roet in het eten gooit, is besloten de uitgave met onmiddellijke ingang te koop aan te bieden.

Het bijna 600 pagina’s tellende boek kost 32,95 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel, bijvoorbeeld bij Lovink in Lochem en ook rechtstreeks via de uitgever: Uitgeverij Aspekt.

website: www.uitgeverijaspekt.nl
e-mail: info@uitgeverijaspekt.nl

Hieronder een link naar een biografie op de website van de Studiekring Meester Heuvel:

Biografie Heuvel

In deze puntsgewijze biografie worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Heuvel chronologisch op een rij gezet en waar mogelijk wordt er verwezen naar plaatsen in het werk van Heuvel waar deze datum en/of gebeurtenis een rol speelt. Ook belangrijke werken worden hierin (nog een keer) genoemd.