Veel belangstelling voor informatiemarkten gemeenteraad

0
De informatiemarkt van de gemeenteraad in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Veel inwoners van Lochem en Gorssel pakten woensdagavond (14 juni) de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met raadsleden. In Gorssel en Lochem werden inloopbijeenkomsten gehouden. Verkeer, bomenbeheer en leefbaarheid waren geliefde discussiethema’s.

Gorssel
In Gorssel werd deze bijeenkomst voor het eerst gehouden, in Lochem was het de tweede keer. Het moment is bewust gekozen; de gemeenteraad behandelde later op de avond de Kadernota 2018. De raadsfractie hebben daarbij de mogelijkheid om te sturen op de begroting die later dit jaar wordt behandeld.

Epse
In de bibliotheek in Gorssel ging het vaak over onderwerpen die spelen in Epse, zoals ‘t geplande Truckpoint bij de A1. Ook kwam er een voorstel van inwoners om een soort dorpsplein te creëren langs de Lochemseweg, ter hoogte van Het Wansink.

De informatiemarkt van de gemeenteraad in Lochem (foto: LochemsNieuws

Wegen en bomen
In de hal van het Lochemse gemeentehuis was het behoorlijk druk. De raadsfracties hadden daar elk een statafel ter beschikking waar ze inwoners te woord stonden. Enkele onderwerpen die voorbij kwamen waren het volgens sommigen ontoereikende weg- en bomenbeheer, verkeersveiligheidsproblemen en leefbaarheid. De thema’s werden aangesneden door (groepen) inwoners en door vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

Nieuweweg
Zo kwam een compleet uitgewerkt verkeersplan op tafel ter verbetering van de verkeersveiligheid en het algemene beeld van de Nieuweweg en omgeving van de belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord. (Donderdag volgt een apart artikel over dit plan op LochemsNieuws).

Parkeerregels
Een aantal mensen uit de binnenstad beklaagden zich over het gebrek aan handhaving van de parkeerregels. Vergunninghouders klagen al langere tijd over het feit dat de voor hen gereserveerde parkeerplekken vaak worden bezet door ‘onbevoegden’. Die komen daar mee weg omdat er niet wordt gecontroleerd. Betrokken bewoners twijfelen of zij nog wel een vergunning moeten aanschaffen.

Prioriteit
Tijdens de aansluitende vergadering over de Kadernota stelde het CDA vragen over deze kwestie. Desgevraagd moest burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve schoorvoetend toegeven dat de handhaving van de parkeerregels geen hoge prioriteit heeft. 

De gemeenteraad neemt op 26 juni een besluit over de Kadernota.