Alles wat je moet weten over de wet verbetering poortwachter

0
Foto ter illustratie (bron: pexels.com)

(dit is gesponsorde content)
De wet verbetering poortwachter is een belangrijke wetgeving die ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers samenwerken om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. In deze blog bespreken we alles wat je moet weten over deze wet, van de verplichtingen van werkgevers tot de rechten van werknemers.

Wat houdt de wet verbetering poortwachter in?

De wet verbetering poortwachter is in 2002 ingevoerd om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers samenwerken om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. De wet stelt duidelijke verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers om ervoor te zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Werkgevers moeten actief aan de slag met het re-integratieproces van zieke werknemers en werknemers moeten meewerken aan hun herstel en de re-integratie binnen het bedrijf.

De verplichtingen van werkgevers

Werkgevers hebben verschillende verplichtingen op basis van de wet verbetering poortwachter. Zo moeten zij bij ziekteverzuim van een werknemer direct een probleemanalyse laten uitvoeren door een bedrijfsarts. Op basis van deze analyse moeten werkgevers een plan van aanpak opstellen waarin staat hoe zij de werknemer gaan begeleiden bij zijn re-integratie. Daarnaast moeten werkgevers regelmatig de voortgang van het re-integratieproces evalueren en bijsturen waar nodig.

De rechten van werknemers

Ook werknemers hebben rechten op basis van de wet verbetering poortwachter. Zo hebben zij recht op een probleemanalyse en een plan van aanpak bij ziekteverzuim. Daarnaast hebben werknemers recht op passende begeleiding en ondersteuning bij hun re-integratieproces. Als een werknemer het niet eens is met de aanpak van de werkgever, kan hij dit aankaarten bij de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige.

Het belang van een goede samenwerking

Een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer is essentieel voor een succesvol re-integratieproces. Werkgevers moeten hun werknemers actief betrekken bij het re-integratieproces en open staan voor hun input en feedback. Ook moeten werknemers meewerken aan hun herstel en re-integratie door afspraken na te komen en actief mee te denken over mogelijke oplossingen.

De rol van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

De bedrijfsarts en arbeidsdeskundige spelen een belangrijke rol bij het re-integratieproces op basis van de wet verbetering poortwachter. Zij voeren de probleemanalyse uit, stellen een plan van aanpak op en begeleiden werkgever en werknemer bij de uitvoering hiervan. Daarnaast adviseren zij over mogelijke aanpassingen op de werkvloer en de inzet van re-integratie-instrumenten.