Veel neerslag? ‘Nog lang niet genoeg!’, zegt Waterschap

0
De grondwaterstand op 4 plekken in en net buiten de gemeente Lochem. Klik voor vergroting (bron: Waterschap Rijn & IJssel / bewerking: LochemsNieuws)

LOCHEM/DOETINCHEM – Het regent de laatste weken regelmatig. En wie naar de Berkel kijkt ziet dat de waterstand hoog is. Het Waterschap Rijn & IJssel laat weten dat het oppervlaktewater inderdaad goed hersteld is, maar nog niet stabiel. En de grondwaterstand is nog ‘ver beneden de maat’.

Er is sprake van een langzaam herstel maar de verboden om water te onttrekken blijft bestaan om het langzame herstel niet te verstoren. Pas als de waterpeilen weer stabiel zijn en enigszins normaal voor de tijd van het jaar komt opheffing van de verboden in beeld. De situatie wordt dagelijks in de gaten gehouden. Dit geldt ook voor de waterkwaliteit.

Meetpunten
In en net buiten de gemeente Lochem is sprake van 4 meetpunten. Bij Joppe en Vorden (Zuivelweg)  is de grondwaterstand nog erg laag. Bij Barchem (Stelkampsveld) is het iets beter maar geldt het predikaat ‘laag’. Bij de Koebushorst in Laren is het peil weer nagenoeg normaal.

Kaart
De interactieve kaart is HIER te vinden. Via het tabblad ‘grondwaterstanden’ zijn de gegevens van de statische kaart boven dit artikel terug te vinden. Een klik op het stipje (meetpunt) geeft dan extra informatie.

Algemene informatie over de droogte is te vinden op de website van het Waterschap.