Subsidiepot voor landschapsprojecten

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem en de provincie Gelderland hebben een subsidiepot voor de ontwikkeling van het landschap, het verbeteren van de landschapsstructuur en het vergroten van de betrokkenheid bij natuur en landschap. Wie een idee heeft kan zich melden bij de gemeente.

Ondersteuning
De indieners kunnen naast geld ook ondersteuning krijgen in de vorm van kennis of hulp bij de uitvoering. Grondeigenaren, dorpsraden en individuele inwoners kunnen projecten aanmelden. Te denken valt aan het aanleggen van struweelhagen, houtwallen, singels, poelen en boomgaarden buiten de bebouwde kom. De gemeente werkt samen met de agrarische natuurvereniging ´t Onderholt, dat zorgt voor het advies over planvorming en aanleg en eventueel voor het onderhoud.

Aanmelden
Ideeën kunnen worden aangemeld bij mevrouw A. Stortelder van de gemeente Lochem, via e-mail: a.stortelder@lochem.nl, of bij ’t Onderholt in Vorden, mail: www.onderholt.nl, telefoon (0575) 55 05 93.

Meer informatie over de subsidieregeling ‘Versterking Landschap’ staat HIER