Strijd om FAB-cluster Laren nieuwe fase in

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LAREN/LOCHEM – Het dosier heet ‘FAB-clustering Laren’.  Het lijkt een gebed zonder einde en een Gordiaanse knoop., terwijl iedereen snakt naar duidelijkheid. Dan kan echter nog wel even duren, zo bleek maandavond tijdens de zoveelste behandeling van dit thema door de gemeenteraad. Als het Lochemse college van B&W het advies van een ingehuurde jurist volgt, dan zijn we zo weer een jaar verder.

FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Het idee achter de regeling is dat (ex-)agrariërs een woning op hun perceel mogen bouwen als ze niet meer gebruikte schuren en stallen of zelfs de hele boerderij slopen. Clustering van een aantal van deze locaties is onder voorwaarden toegestaan. In dat geval wordt op de oorspronkelijke locaties gesloopt, waarna op een andere locatie een aantal nieuwe woningen wordt gebouwd.

Raad van State

Eerder viel de Raad van State met name over het feit dat de gemeenteraad in het geval van één van de slooplocaties, Tunnelweg 8 in Laren, afweek van het eigen FAB-beleid zonder dit voldoende te motiveren. Dit had volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wel gemoeten.

Verzet

De omwonenden van het perceel aan de Zutphenseweg verzetten zich hevig tegen de komst van 4 nieuwe woningen, met de agrarische slooplocaties als wisselgeld. Zij waren dan ook erg blij met het oordeel van de Raad van State. Maar de Kroon heeft geen bezwaar tegen die locatie, dus die blijft ook nu nadrukkelijk in beeld voor nieuwbouw.

Advies

Via een motie droeg de gemeenteraad het college afgelopen voorjaar op om even niets te doen op dit dossier en juridisch advies in te winnen. Dat advies ligt er nu en het werd maandag door de raad besproken. De ingehuurde jurist, mr. Rolf Sieben van Sieben & Lont Bestuursrechtadviseurs uit Groningen, kwam zelf toelichten.

Opties

Hij schetste de opties, waarvan er een aantal niet haalbaar lijken vanwege tijdsdruk. Gezien de procedure lijkt het uitgesloten dat de sloop van een drietal onomstreden locaties voor 6 februari kan worden gehaald. Dan is het een jaar geleden dat de Raad van State uitspraak deed en moet alles rond zijn. Die slooplocaties zijn Groenedijk 7, Dortherweg 30 en Beekvliet 7.

Voorbereidingsbesluit

De tijdsklem kan er volgens Sieben af worden gehaald door een voorbereidingsbesluit te nemen. Op die manier wordt een jaar tijd ‘gekocht’. Dat geeft rust voor de eigenaren van slooplocaties en de gemeente, maar het verlengt ook de onzekerheid van de omwonenden van de beoogde nieuwbouwlocatie aan de Zutphenseweg in Laren.

FAB-beleid

Het bestemmingsplan ‘FAB Clustering Laren’ is vernietigd omdat de gemeenteraad van State de aanvraag van Tunnelweg 8 niet mocht beoordelen aan de hand van de criteria van het FAB-beleid van 2006. In oktober 2015 stelde de gemeenteraad nieuw beleid vast maar hield zich daar in dit geval dus niet aan. Een overgangsregeling had problemen kunnen voorkomen, maar daar is niet aan gedacht.

Reparatie

Reparatie door terug te vallen op de oude FAB-regels is lastig omdat dan alleen 2-onder-1-kapwoningen mogen worden gebouwd. Initiatiefnemer Ten Brinke wil echter ook 2 vrijstaande woningen bouwen. Onder het nieuwe FAB-beleid is dit wel mogelijk.

Oplossing Tunnelweg 8

De adviseur beveelt het genoemde voorbereidingsbesluit aan. Dan ontstaat tijd om een nieuwe (vierde) slooplocatie in te brengen en kunnen B&W met de eigenaar van Tunnelweg 8 naar een andere oplossing zoeken.

Verder

Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei maandag dat het college er nog niet uit is wat de volgende stap zal zijn. Wat wel duidelijk is dat B&W nu verder kunnen. Via een motie had de gemeenteraad pas op de plaats bevolen tot het moment dat het juridisch advies gepresenteerd kon worden.

Inspraak

De wethouder zei tegen LochemsNieuws dat het nemen van een voorbereidingsbesluit voor hem persoonlijk aanvoelt als oneigenlijk gebruik van dat instrument. Over 2 weken komt het onderwerp nogmaals op tafel om betrokkenen de gelegenheid te bieden om ook op het juridisch advies te reageren. Pas daarna wordt het raadsmemo, waarvan dat advies deel uitmaakt, in stemming gebracht.