Raad maakt wijzigingen afvalinzameling definitief

0
De gemeenteraad van Lochem vergaderde maandag voor de laatste keer in de huidige samenstelling (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De wijzigingen in de afvalinzameling per 3 april zijn definitief nu de gemeenteraad er maandagavond (5/3) er in meerderheid mee instemde. Een poging van PvdA en VVD om de invoering uit te stellen haalde het niet.

Papier
Vanaf vandaag (dinsdag 6/3) valt in elke brievenbus informatie over de gewijzigde papierinzameling. Eerder schreef LochemsNieuws daar al over (klik hier). Vanaf 20 maart worden de papiercontainers verdeeld en in diezelfde week valt bij iedereen de nieuwe afvalpas op de mat. Met deze pas laten ondergrondse containers zich openen.

Volgorde
PvdA en VVD wilden de invoering uitstellen omdat er volgens deze partijen sprake is van een verkeerde volgorde. De wijzigingen in de inzameling worden volgens Jos Israel (PvdA) ingevoerd zonder dat er sprake is van ‘flankerend beleid’. Hij doelt op extra voorzieningen waarmee mensen de gevolgen kunnen opvangen van lagere inzamelfrequentie van de grijze container. Die gaat van 26 naar 13 keer per jaar. Dat komt neer op eens in de 4 weken.

Luiers
De beloofde extra ondergrondse containers en luiercontainers zijn er nog niet. Wethouder Bert Groot Wesseldijk kwam met de belofte dat de luiercontainers versneld worden geplaatst. Ook werd gisteren duidelijk de het gebruik hiervan gratis wordt. Tot die tijd kan tijdelijk een tweede grijze container worden gevraagd. De container zelf wordt gratis ter beschikking gesteld. Het ledigen wordt wel gewoon in rekening gebracht.

Lees HIER meer over een extra container voor luiers (onderaan de pagina).

Excuses
De wethouder moest zijn excuses aanbieden voor het feit dat hij de invoering van de ‘Inzameling op maat’ voor invoering niet heeft besproken met de raad. Die toezegging had hij eerder gedaan. In het buitengebied kunnen inwoners binnenkort zelf aangeven of hun container geleegd moet worden. Een proef in de gemeente Bronckhorst wees uit dat daardoor minder kilometers hoeven worden gereden en dat kleinere, zuiniger vrachtwagens volstaan.

Verschil
Israel wees erop dat hierdoor een verschil ontstaat tussen het buitengebied en de kernen. Wie buitenaf woont kan in principe wekelijks -tegen betaling – een vuilniswagen ‘bestellen’, terwijl die in de kernen nog maar eens per 4 weken langs komt.

Stemming
Het wijzigingsvoorstel van PvdA en VVD werd met 7 tegen 15 stemmen verworpen. De Afvalstoffenverordening, waarin het nieuwe regime is geregeld, haalde het wel, met 18 stemmen voor en 4 tegen).