PlusOV nu ook onder vuur bij vervoerders

Wethouder meldt verbeteringen in leerlingenvervoer

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het tij zit PlusOV niet mee. Twee taxibedrijven, die het vervoer voor de organisatie verzorgen, zijn kwaad over de verwijten in hun richting naar aanleiding van problemen met het leerlingenvervoer. De vervoerders Witteveen en Willemsen-de Koning hebben dat schriftelijk via hun advocate laten weten. Ze dreigen met een eis tot vergoeding van imagoschade.

Beide bedrijven zeggen meerdere malen te hebben gewaarschuwd voor de problemen die na de schoolvakantie de kop opstaken. PlusOV zou belangrijke deadlines hebben gemist. Advocate Petra Heemskerk heeft een brief geschreven aan het bestuur PlusOV. Aanleiding zijn vooral aantijgingen van vooral de gemeente Apeldoorn aan het adres van de vervoerders. Een deel van de Apeldoornse politiek wilde breken met PlusOV. Dit is voorlopig afgewend.

Kennismaking
Afspraken over kennismaking van chauffeurs met de kinderen die zij moeten vervoeren zijn niet zijn nagekomen, zo luidde een van de verwijten. Advocate Petra Heemskerk schrijft dat de vingerwijzing richting haar cliënten onterecht is. Met de problemen van 2017 in gedachten wezen de vervoerders vroegtijdig op nieuwe problemen bij de start van het huidige schooljaar.

Al in maart en juni kwamen Witteveen en Willemsen-de Koning met waarschuwingen. Beide bedrijven boden zelfs aan om de regie op het vervoer geheel over te nemen omdat ze de indruk hadden dat de problemen PlusOV boven het hoofd groeide. De waarschuwingen en het aanbod werden volgens advocate in de wind geslagen.

Planning
De vervoerders kregen voor hun planning essentiële informatie volgens eigen zeggen steevast te laat. Vervoersplannen zouden bovendien gebreken hebben vertoond. De tijd om het vervoersplan te controlen was te kort. Daardoor werden chauffeurs pas heel laat aan routes gekoppeld en was er nauwelijks nog tijd voor een persoonlijke kennismaking met de kinderen.

De advocaat schrijft overigens ook aan het bestuur van PlusOV dat haar cliënten graag te willen blijven meewerken aan oplossingen van de problemen.

Lochem

Wethouder Henk van Zeijts van Lochem zei maandagavond op vragen van de PvdA dat de problemen steeds beter onder controle zijn gebracht. De wethouder zei dat het leerlingenvervoer het college de afgelopen weken flink heeft bezig gehouden.

Van Zeijts liet doorschemeren dat er soms onconventionele maatregelen moesten worden genomen. Zo werd met de Anne Flokstraschool in Zutphen afgesproken dat de schoolleiding er zelf op zou toezien dat het vervoer naar huis hoe dan ook geregeld zou worden.

Blijf melden
De wethouder ging maandag wat dieper door het stof dan in de memo die het college kort daarvoor aan de raad had gestuurd. ,,Elke klacht is er een teveel, vooral omdat het om kwetsbare kinderen gaat”, zei Van Zeijts. De gemeenten krijgen momenteel dagelijks een overzicht van eventuele knelpunten en klachten. ,,Het gaat steeds beter maar laat mensen vooral blijven melden als er dingen mis gaan”, aldus de wethouder. ,,We houden de vinger aan de pols.”

Wmo-vervoer
De problemen die volgens sommige media ook zijn ontstaan rond het vervoer van ouderen en gehandicapten – het zogeheten Wmo-vervoer – zijn volgens Van Zeijts gerelateerd aan de haperingen in het leerlingenvervoer. Het gaat om dezelfde busjes en als die langer nodig zijn om kinderen naar school te brengen of ze weer op te halen zijn deze niet beschikbaar voor andere vormen van vervoer.

Het aantal klacht hierover is de afgelopen weken licht gestegen maar met de geleidelijke verbetering in het leerlingenvervoer lijkt ook op dat vlak de rust weergekeerd.