Nu code rood voor extreem natuurbrandgevaar

0
Natuurbrand (foto: picxabay.com)

LOCHEM – Voor de natuurgebieden in Gelderland en Overijssel geldt code rood, nadat vrijdag al code oranje was afgekondigd. Code rood betekent dat er sprake is van extreem natuurbrandgevaar.

De droogte duurt nog te zeker dinsdagavond, maar mogelijk nog langer. En de stevige noordoostenwind zou een eventuele beginnende brand kunnen aanjagen. De brandweer rukt bij elke melding uit met groot materieel. Bij code oranje waren dat nog twee tankautospuiten, nu zullen dat er vier zijn.

Wat code rood betekent voor het publiek is hieronder weergegeven. De tekst komt van de website http://www.natuurbrandrisico.nl/.

 • In de natuurgebieden mag u geen (kook)vuren maken.
 • Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn ook niet toegestaan, en natuurlijk wordt roken in het gebied afgeraden.
 • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de bbq opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Verder:
Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst (bij spoedeisende/levensbedreigende situaties 112, anders 0900 8844). Help mee door foto’s/film te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.

 • Niet overal in de natuur heeft u goed bereik met uw mobiele telefoon. Rondom dorpen of nabij grotere wegen is vaak wel beter bereik, neem meteen contact op met hulpdiensten als u iets verdachts heeft gezien.
 • Houdt u aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
 • Neem eventueel een topografische kaart mee als je op stap gaat zodat je je beter kunt oriënteren.

Wat kunt u doen als er brand is bij code rood?
Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg.

 • Loop daarbij niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand waarmee je de kans verkleint dat de brand u inhaalt.
 • Wees extra alert in natuurgebieden met heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.
 • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.