MmL stelt vragen over hoog bermgras

1
Foto ter illustratie

LOCHEM – De raadsfractie van Meedenken met Lochem (MmL) heeft schriftelijke vragen gesteld over hoog bermgras dat volgens de partij tot gevaarlijke situaties leidt. MmL kreeg hierover signalen van inwoners. Het college van B&W heeft inmiddels geantwoord.

MmL wijst onder meer op het gevaar van hoog bermgras als er ligfietsers in het spel zijn. Deze fietsers hebben dan zelf al snel geen overzicht meer en ze worden bovendien niet gezien door andere weggebruikers.

Hieronder de vragen van MmL en de antwoorden van het college:

 • Bent u op de hoogte van het feit dat er in het buitengebied van de gemeente
  Lochem, met name bij kruisingen met andere wegen, gevaarlijke situaties ontstaan
  door toedoen van hoog bermgras?
  Antwoord:
  Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte hebben we uitbesteed aan
  Circulus Berkel. Circulus-Berkel laat de bermen maaien door een lokale aannemer,
  waarbij de kruispunten extra worden gemaaid in de periode 15 juni-15 juli. Op
  locaties waar de hoogte van de bermbegroeiing verkeershinderlijk is, wordt de
  aannemer eerder ingezet. Eind mei is daarmee een begin gemaakt. De periode 15 juni-15 juli wordt zoveel mogelijk gehanteerd om met twee maaigangen per jaar een goed resultaat te hebben rondom de kruispunten.
 • Bent u met ons van mening dat ondanks doelstellingen rondom ecologisch
  bermbeheer niet ten koste mogen gaan van de verkeersveiligheid?
  Antwoord:
  Het ecologisch bermbeheer zal niet ten koste mogen gaan van de verkeersveiligheid.
  De doelstellingen van het ecologisch bermbeheer (verschralen) worden ook op de
  kruispunten uitgevoerd door te maai-zuigen. Op termijn zal dit leiden tot een meer
  kruidenrijke en lagere vegetatie, waardoor het verschralingsbeheer bijdraagt aan de
  overzichtelijkheid op de kruispunten.
 • Kunt u aangeven wie aansprakelijk is mochten zich onverhoopt ongevallen voordoen
  (mede) als gevolg van hoog bermgras?
  Antwoord:
  In eerste instantie zal de weggebruiker altijd de nodige voorzichtigheid moeten
  betrachten als hij/zij deelneemt aan het verkeer. Zeker als bij kruisingen het zicht
  beperkt is door obstakels dan wel bermgras zal hij/zij zijn snelheid moeten aanpassen.
  De gemeente als eigenaar van de bermen zal uiteindelijk aansprakelijk zijn. Echter er
  zal natuurlijk wel gekeken worden of het (uitbestede) onderhoud op tijd is uitgevoerd
  en het zal moeten blijken dat het hoge bermgras de oorzaak is van het ongeval.
 • Wat denkt u op korte termijn te doen ter voorkoming van verkeersonveilige situaties
  als gevolg van hoog bermgras?
  Antwoord:
  Alle kruispunten zijn uiterlijk 15 juli gemaaid, de verkeershinderlijke situaties al
  eerder.

1 REACTIE

 1. Gelul: “De gemeente als eigenaar van de bermen zal uiteindelijk aansprakelijk zijn.” De gemeente is niet aansprakelijk. Als de weggebruiker het niet goed kan zien moet ie vaart minderen. Ook de ligfietser.
  Non-probleem.
  Meedenken met Lochem . . . de gemeente? de Lochemer? Hebben we een keer bermen met begroeiïng, is het wéér niet goed.

Comments are closed.