Jaarverslag Viverion: meer kans op woning voor bepaalde doelgroepen

0

LOCHEM/LAREN – Woningcorporatie Viverion heeft het jaarverslag voor 2019 gepresenteerd. Het aangepaste toewijzingsbeleid zorgt voor meer kansen voor jongeren die graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen. En ook voor mensen die iets meer verdienen dan de bovengrens voor een sociale huurwoning maken meer kans.

Over de wachttijd voor woningzoekenden doen nog altijd de wildste verhalen de ronde. In de praktijk is de gemiddelde wachttijd voor mensen die een beetje actief meedoen met de lotingen een kleine 6 maanden . In Lochem (6,6 maanden) duurt het vaak wat langer dan in bijvoorbeeld Rijssen-Holten (4,4). De wachttijd is ook afhankelijk van het type woning. Wie een eengezinswoning zoekt heeft de meeste concurrentie bij lotingen.

Kleine kernen

Om mensen meer kans te geven in hun eigen kern en sociale omgeving te kunnen blijven wonen, heeft Viverion het toewijzingsbeleid aangepast. Vanaf begin 2019 gaat 50% van de woningen in de kleine kernen naar mensen die daar al wonen. Ook voor jongeren is het beleid aangepast. Door de leeftijdsgrens voor jongerenwoningen te verhogen tot 30 jaar, hebben jongeren nu meer kans op een woning.

Mensen met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436 dreigen op de woningmarkt tussen wal en schip te vallen. Dankzij de zogeheten ‘80-10-10 regeling’ kan Viverion nu ook deze groep helpen. Deze landelijke regeling geeft ruimte 10% van de vrijkomende woningen te verhuren aan woningzoekenden met een middeninkomen.

Honkvaste huurders

De meeste mensen blijven hun eigen omgeving graag trouw. Van alle nieuwe huurders bleef 77% in de eigen kern wonen. 6% komt uit Twente, 5% uit de Achterhoek en 3% uit de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. 9% van de nieuwe huurders komt uit een andere regio.

In het hele werkgebied van Viverion was vorig jaar sprake van drie huisuitzettingen. Daarvan waren er twee het gevolg van hoogopgelopen huurschuld en een van overlast voor de buurt. Op dit moment is huisuitzetting door huurachterstand niet aan de orde, vanwege de corona-crisis.

Huurdersorganisatie

De problemen met de huurdersvereniging in Lochem, die in 2019 volop speelden, komen nauwelijks aan de orde in het jaarverslag. Wel spreekt voorzitter Jacques Thielen van de Raad van Commissarissen in zijn bijdrage aan het verslag de hoop uit dat de perikelen met de Lochemse huurdersorganisatie snel tot het verleden behoren.

Het volledige jaarverslag is te lezen op www.viverion.nl.