Home Tags Leefbaarheid

Tag: leefbaarheid

Lochem peilt mening over dienstverlening en leefbaarheid

LOCHEM/GORSSEL - Via het inwonerpanel Lochem Spreekt gaat de gemeente Lochem de meningen peilen over leefbaarheid, dienstverlening en de samenwerking tussen gemeente en inwoners....

Leefbaarheid buurt centraal bij nieuwe peiling ‘Lochem Spreekt’

LOCHEM/GORSSEL - Het burgerpanel 'Lochem Spreekt' buigt zich in een nieuwe peiling over leefbaarheid en veiligheid in de buurt, de communicatie en dienstverlening van...

Eefdenaren ondervraagd over leefbaarheid dorp

EEFDE - De Dorpsraad Eefde stuurt deze week een persoonlijke uitnodiging naar alle inwoners om een vragenlijst in te vullen. De Dorpsraad wil graag...