Energie

Regels voor kleinschalig opwekken zonne-energie versoepeld

LOCHEM/GORSSEL – Elektriciteit opwekken via zonnepanelen op eigen dak, erf of grond is populairder dan ooit. Met de huidige energieprijzen is het een aantrekkelijke investering en het draagt bij aan de transitie naar duurzame energie. De gemeente Lochem wil kleinschalige opwek van zonne-energie daarom gemakkelijker maken. Dat gebeurt in de vorm van nieuwe regels en voorwaarden.

Het college van B&W doet hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad. Binnen de nieuwe regels en voorwaarden is onder meer aandacht voor een goede inpassing in de buurt. Zo moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing.

Verschillende typen

Er zijn verschillende typen initiatieven mogelijk: zon op gebouw, veldopstellingen, zon op agrarische erven en kleinschalige collectieve zonnevelden. Aan de omvang zijn grenzen in oppervlakte, type aansluiting en de inrichting. Zo mag een kleinschalig initiatief maximaal 4 hectare groot zijn. Eromheen moet een ‘volwassen’ beplanting komen. Er gelden ook aanvullende eisen zoals voor participatie. Dit houdt onder andere in dat initiatiefnemers de buurt op tijd betrekken bij een initiatief en dat de buurt moet kunnen meefinancieren en meeprofiteren van een initiatief.

Vergunningen

Het college maakt kleinschalige initiatieven makkelijker, maar het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente eraan meewerkt. Het college maakt per aanvraag een afweging. Dat doet het op basis van de nieuwe regels en voorwaarden. Kleinschalige collectieve zonnevelden van 2 tot 4 hectare legt het college altijd voor aan de gemeenteraad. De raad besluit dan of een plan aan alle voorwaarden voldoet. Voor zonnepanelen in een veld is altijd een omgevingsvergunning nodig. De gemeente kan initiatiefnemers helpen met advies voor het aanvragen van zo’n vergunning.

Besluitvorming

De gemeenteraad besluit na het zomerreces over het beleidskader kleinschalige zonne-energie. Pas daarna worden de nieuwe regels en voorwaarden van kracht. De gemeenteraad vergadert voor het eerst weer op maandag 6 september.

Henri Bruntink

Recent Posts

Kadernota 2024 leidt vooral tot vragen over klimaat en energie

LOCHEM - De Kadernota 2024 is de voorloper op de begroting die eind dit jaar…

8 uur ago

Rob Kiers benoemd tot lid Raad van Bestuur ForFarmers

LOCHEM - Rob Kiers (1980) is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van…

1 dag ago

Traverse Eefde na lang wachten met applaus begroet

EEFDE - Bewoners uit de omgeving van de Rustoordlaan, Doctor van de Hoevenlaan en Zutphenseweg…

5 dagen ago

Lintje voor organist Jaap Bax van Remonstrantse Kerk

LOCHEM/HOLTEN - Jaap Bax (77) uit Holten is afgelopen zondag benoemd tot Lid in de…

6 dagen ago

(Oud-)Gorsselnaar Dmitri K. lijkt voorgoed gevlucht naar Rusland

GORSSEL - Hij heet Dmitri K. en wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van…

6 dagen ago

Adoptie nieuwe bomen landgoed Oolde officieel van start

LAREN/LOCHEM - Bijna twee maanden geleden stonden Robert en Cathrien Croll van landgoed Oolde, naar…

1 week ago