Oppositie sceptisch over coalitieakkoord Lochem

0

LOCHEM – De oppositie reageert met de nodige scepsis op het coalitieakkoord dat door Gemeentebelangen, GroenLinks en VVD is gepresenteerd. LochemsNieuws vroeg de oppositie, bestaande uit PvdA, CDA , Meedenken met Lochem (MmL) en D66 om een eerste reactie. Alle partijen gingen op deze uitnodiging in.

Als er een teneur in de reacties is te ontwaren, dan is het wel de opvatting dat er weinig nieuws onder de zon lijkt te zijn. Wellicht heeft dit iets te maken met de dominantie van Gemeentebelangen als grootste partij, die lopende zaken vermoedelijk graag wil afmaken. VVD en GroenLinks hebben op het eerste gezicht nog niet veel bakens kunnen of willen verzetten.

Ambitie
Bij de opmerkingen dat het akkoord vaag is, kan ter verdediging van de nieuwe coalitie worden aangevoerd dat dit vaak het geval is bij dergelijke werkstukken. De partijen willen het college meestal niet voor de voeten lopen met al te stellige beweringen, met het gevaar dat deze niet waargemaakt kunnen worden. De ambitie zit bij dergelijke akkoorden vaak vooral in de titel en dat is in Lochem niet anders. ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ Klinkt goed, maar van de reacties hieronder is die van MmL misschien wel het meest doeltreffend: ‘We gaan het zien!’

Dinsdagavond (15/5) is er een extra openbare raadsvergadering waar de partijen over het coalitieakkoord debatteren. Aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis.

PvdA: ‘Oude college 2.0’

Jos Israel, fractievoorzitter van de PvdA, vindt dat het akkoord weliswaar goed is geschreven maar hij vindt dat er geen keuzes zijn gemaakt. ,,Het is toch vooral het oude college 2.0 met een sausje van GroenLinks en VVD erover”, zo zegt hij. De sociaal-democraat vindt verder dat er aan duurzaamheid veel woorden worden besteed maar dat het eerder gestelde doel van klimaatneutraliteit in 2030 niet is opgeschreven. Dit wekt wantrouwen bij de PvdA. Verder is er volgens Israel sprake van ‘ambities zonder geld’.

Woningbouw
Ook op het gebied van woningbouw is de PvdA niet gerust op de insteek van de nieuwe coalitie. ,,De prijzen stijgen en een groeiende groep mensen krijgt daar problemen mee. De coalitie schrijft de inwoners te willen vragen naar de behoeften en wensen. Dat is niet genoeg. Als je de gemiddelde inwoner vraagt of hij/zij liever naast een koop- of huurwoningen woont, kiezen de meesten voor koopwoningen. Hier ligt een maatschappelijke opgave voor de gemeente. Je zult zelf belangrijke keuzes moeten maken”, aldus Israel.

De PvdA-voorman signaleert verder dat een aantal heikele zaken angstvallig zijn vermeden in het akkoord. Hij noemt Delta en Het Plein als voorbeeld. ,,In de oppositie namen wij daar samen met de VVD stevige standpunten over in. Die heeft de VVD nu niet laten doorklinken.” Voor zo’n 500 Lochemers in de Bijstand hangt er veel af van de keuzes die op korte termijn moeten worden gemaakt.

Over akkoord in het algemeen zegt Israel: ,,Veel van wat er wordt geschreven is niet afrekenbaar.” De PvdA wacht af wat er over de genoemde zaken in het collegeprogramma komt te staan.

CDA: ‘Oude wijn in nieuwe zakken’

Het CDA, dat de afgelopen 4 jaar in het college zat,  reageerde schriftelijk. Hieronder de letterlijk tekst van de christen-democraten (alleen de tussenkopjes zijn van de redactie):

Voor de verkiezingen zijn door GL en VVD vele beloftes gedaan dus wij zagen uit naar het nieuwe coalitieakkoord. Wat zou er van die beloftes terug te vinden zijn?

Voortzetting
Tot onze verrassing wordt vooral het huidige beleid voortgezet. Daar kunnen wij als CDA prima achter staan. De kiezers van VVD en GL zullen minder blij zijn, er zijn hen immers meerdere beloftes gedaan?

Er staat niets in waarvan we denken dat het compleet anders gaat worden in Lochem. De punten die voor duurzaamheid worden genoemd zijn al in gang gezet. Hetzelfde geldt voor de economische agenda, participatie en wonen. Niets nieuws onder de Lochemse zon.

We hadden verwacht dat er één of meerdere belastingen afgeschaft of verlaagd zouden worden of dat er straks geen wachtlijsten meer zijn in de jeugdzorg, het nieuwe afvalbeleid wordt aangepast of dat ergens een windmolen geplaatst wordt. Allemaal punten uit verkiezingsprogramma’s van de nieuwe aangeschoven partijen.

Hoog van de toren
Deze beloftes zijn niet alleen in het verkiezingsprogramma’s te lezen ook in de verschillende debatten hebben betrokken partijen daarover hoog van de toren geblazen. We vinden er niets van terug.

De term dichtbij snappen we en daar zijn ook de afgelopen jaren al stappen in gezet. Duurzaam; er moest toch echt iets veranderen volgens GL maar dat zien we nergens terug. En doen zien we als een kopie van de werkwijze van de vorige coalitie ,wat door inwoners en bedrijven de afgelopen jaren juist zo gewaardeerd werd.

Kritiek
Kortom, het huidige beleid wordt, alle beloftes ten spijt, gewoon voortgezet. Oude wijn in nieuwe zakken. Als we alle kritiek van voornoemde partijen over de afgelopen periode nog eens terug halen blijkt het allemaal dus nog wel mee te vallen.

Waarschijnlijk zijn de ogen geopend tijdens de coalitie-onderhandelingen en gesprekken met de ambtelijke organisatie en was er geen enkele aanleiding om het de komende vier jaren anders te gaan doen.

D66: ‘Akkoord presenteert voor het zoet’

D66, dat de afgelopen 4 jaar eveneens in het college zat, laat op de eerste plaats weten dat het zich constructief zakelijk zal opstellen. ‘Nu en in de toekomst’, zo is te lezen in de reactie.

Fractievoorzitter Hamp Harmsen vindt dat in het volgens hem summiere akkoord vooral het zoet wordt gepresenteerd. ,,Wij zijn benieuwd naar het onvermijdelijke zuur.”

Verder is D66 benieuwd naar het collegeprogramma dat nu moet worden uitgewerkt. Letterlijk schrijft de fractie: ‘…dan worden open eindjes hopelijk zoveel mogelijk ingevuld en dan kan iedereen zien welke kosten de inwoners en bedrijven moeten opbrengen. D66 verwacht dat daarin ook vele nu nog niet ingevulde zaken worden duidelijk gemaakt.’

Letterlijk citaat uit de schriftelijke reactie:
‘Op dit akkoord valt weinig aan te merken want er is veel ook in lijn met wat D66 belangrijk vindt. Anderzijds ook weinig nieuws! Het enige dat teleurstellend is, is de tekst over de klimaatdoelstellingen, initiatieven worden gevraagd van inwoners en bedrijven maar de grote energie-opgave die ons wacht wordt hiermee niet ingevuld en wordt (eigenlijk) ook niet benoemd, zoals bijvoorbeeld zonneparken en windturbines.

De voorlopers-positie die wordt geclaimd, zien we ook somber in. Ook omdat in het hele land gestimuleerd door rijk, provincie en regio’s gemeentes in beweging komen. We zijn benieuwd hoe de nieuwe coalitie in deze samenstelling deze positie denkt te gaan realiseren.’ [einde citaat]

Lopen zaken
D66 verwacht een voortzetting van zaken die vorige college op de rails heeft gezet. De fractie constateert met tevredenheid dat sommige van die zaken al worden genoemd in het akkoord.

D66 wenst de nieuwe coalitie en het college veel succes bij het verwezenlijken van de positieve intenties. ‘In het belang van de gemeente en haar inwoners,’

Tot besluit komt de fractie met een vraag een een ‘sneer(tje)’.
De vraag is of alles wat onbesproken blijft open op tafel komt zodat de raad daar in gezamenlijkheid een beslissing over kan nemen?

Het ‘sneertje’: ‘Als je cultuur degradeert tot sinterklaasfeest en kermis sla je de plank wat ons betreft mis…’

MmL: ‘Vaag. We gaan het zien!’

Nieuwkomer Meedenken met Lochem reageerde eveneens schriftelijk. Hieronder de letterlijk tekst:

GB, VVD en GL hebben hun coalitieakkoord opgesteld: een kleurig stuk, veel foto’s gelardeerd met tekst: ‘Dichtbij, duurzaam, doen’ is het motto van de coalitie.

MmL kan zich in een aantal onderdelen van het akkoord vinden: ook wij vinden transparantie een groot goed, ook wij zijn voor goede zorg, een bereikbare, moderne gemeente, verstandig omgaan met de financiën, meedoen door iedereen, ruimte
bieden aan ondernemers en initiatieven van inwoners, stimuleren van de economie en het toerisme.

Onrust
Wat we nog missen is concreetheid: het akkoord staat vol met vage notities en we zouden deze ambities graag meer grijpbaar verwoord zien. Dezelfde vage formuleringen in het akkoord rondom duurzaamheid bezorgen ons enige onrust: wat gaan we doen, welke uiteindelijk zinloze maar mogelijk peperdure maatregelen gaan genomen worden die de inwoners vermoedelijk alleen maar geld kosten en uiteindelijk op geen enkele manier
bijdragen aan de leefbaarheid van deze planeet?

Welke experimenteren met werklozen gaan er plaatsvinden, wat gaat er gebeuren rondom de woningbouw? We zijn heel nieuwsgierig naar de toelichting en de verdere uitwerking door het nieuwe college.

Renovatie Markt
De ongetwijfeld dure renovatie van de Markt in Lochem, een keiharde verkiezingsbelofte van alle partijen behalve MmL, wordt nergens genoemd. Is er toch enige twijfel over de ferme uitspraken? We gaan het meemaken!