Onderzoek naar zonnepanelen op bedrijfsdaken stemt hoopvol

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – Een onderzoek naar de manier waarop meer zonne-energie kan worden opgewekt op de vele, vooral agrarische bedrijfsdaken in de gemeente Lochem leidt tot hoopvolle conclusies. Knelpunten zijn er echter ook, zoals nog vrij veel asbest en onzekerheid over de bedrijfsopvolging bij oudere boeren. Het aangaan van lange-termijn-verplichtingen is voor hen lastig.

Achterstand
De vaak grote daken van veel boerenbedrijven zijn erg geschikt om er zonne-panelen op te leggen. Wie de oostgrens oversteekt ziet dat dit in Duitsland al op grote schaal gebeurt. Nederland blijft achter. Onder meer omdat boeren door energieleveranciers veelal worden aangemerkt als grootafnemer. Dit leidt tot lage tarieven waardoor er geen financiële prikkel is om op eigen initiatief duurzame energie te gaan opwekken.

Andermans dak
Dat laatste probleem kan worden ondervangen door anderen te laten investeren in zonnepanelen op ‘andermans dak’. Dit kan via een energiecoöperatie. De investeerder profiteert dan van korting op de eigen energierekening en verdient zo zijn inleg terug. Dit is vastgelegd in de zogeheten ‘postcoderoosregeling’. Mensen die binnen een bepaalde straal van de betrokken opweklocatie wonen kunnen meedoen.

In gesprek
Het mede door de gemeente gefinancierde onderzoek is uitgevoerd door de lokale energiecoöperatie LochemEnergie. De gemeente krijgt het advies om met de agrarische sector in gesprek te gaan als het gaat om de onzekerheid in de bedrijfsopvolging. Verder is de conclusie dat nu nog een flink aantal daken afvalt omdat er asbest in zit.

Locaties
Lochem Energie en de gemeente gaan aan de slag met wel asbestvrije daken door de betrokken ondernemers te benaderen om geschikte opweklocaties te vinden, hen hierover voor te lichten en mogelijk afspraken te maken.

Inwoners
De inwoners van de hele gemeente Lochem worden in eerste instantie vrijblijvend opgeroepen om voor in te tekenen op de geschikte daken die beschikbaar komen. De pijlen worden hierbij vooral gericht op inwoners die geen gelegenheid hebben om op eigen dak voldoende zonnestroom op te wekken.

Voorintekenen kan nu al via de website www.lochemenergie.net 
Daar is ook alle informatie te vinden.

Energieneutraal
De gemeente Lochem wil in 2030 energieneutraal zijn.Daarom wordt alles-op-alles gezet om inwoners, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en de gemeente zelf een stevige bijdrage te laten leveren. Overigens heeft de nieuwe coalitie van GB, GroenLinks en VVD aangegeven dat klimaatneutraliteit in 2030 geen realistisch streven is.