Home Nieuws Politiek/bestuur Motie pleit voor creatieve oplossingen opvang Afghanen

Motie pleit voor creatieve oplossingen opvang Afghanen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad van Lochem behandelt aanstaande maandag een motie van PvdA, D66, Lochem Groen!, CDA en GL waarin wordt gepleit voor opvang van evacués uit Afghanistan. Omdat de vraag naar woonruimte al zo groot is, vragen de indieners om creativiteit. Gekeken zou kunnen worden naar alternatieve mogelijkheden, zoals flexibele woonruimte of tussenvoorzieningen zoals het transformeren van kantoorgebouwen.

Zulke voorzieningen zijn planologisch sneller te realiseren dan reguliere woningbouw, zo is de gedachte. De indieners zijn samen goed voor 12 van de 23 raadszetels, zodat verwacht mag worden dat de motie wordt aangenomen. Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem (MmL) zetten hun handtekening niet onder de motie.

Alternatieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders krijgt de opdracht om naar alternatieve locaties te zoeken voor het huisvesten van statushouders en/of de opvang van asielzoekers in de gemeente.

De indieners overwegen hierbij dat bestaande opvanglocaties vol dreigen te raken en dat gemeenten worden opgeroepen om ‘alles op alles’ te zetten om meer opvangplekken te realiseren en ook te zorgen voor huisvesting voor statushouders. Wat dat laatste betreft kan de gemeente Lochem niet of nauwelijks voldoen aan het jaarlijkse quotum. Omdat dit op veel plaatsen al net zo is, stokt de uitstroom uit de asielzoekerscentra.

Krappe woningmarkt

Geconstateerd wordt verder dat het college in overleg is met de woningcorporaties maar dat deze ook geen mogelijkheden hebben om vluchtelingen te huisvesten. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig om voldoende woningen te vinden voor statushouders. Lochem moet dit jaar 54 personen opvangen. Media augustus stond de teller op 24. Uit de jaarcijfers van woningcorporatie Viverion blijkt dat in 2020 maar 4 sociale huurwoningen uit de eigen voorraad in de gemeente Lochem naar statushouders zijn gegaan. Viverion is alleen actief in het oostelijk deel van de gemeente.

 

Exit mobile version