Wonen

Lochemers vragen vooral aandacht voor onderhoud wegen

LOCHEM – Lochemers vinden dat het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden voorrang moet krijgen als het gaat om onderhoud van de openbare ruimte. Dat is de uitkomst van een bevraging via het inwonerspanel Lochems Spreekt.

Betrokkenheid
Ongeveer 60% van de deelnemers vulde de vragenlijst over de openbare ruimte in die in december werd verspreid. Volgens de gemeente toont de respons aan dat de panelleden een hoge betrokkenheid bij het onderwerp voelden. Zij gaven het onderhoud wel een voldoende, maar vinden dat duidelijk ruimte is voor verbeteringen.

Voldoende
Inwoners die de vragenlijst invulden, gaven hun mening over de manier waarop de openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft. Denk aan verwijderen van zwerfvuil, vegen van straten en pleinen, verwijderen van onkruid, snoeien van beplanting en herstellen van verzakte trottoirs. De Lochemers vinden het onderhoud van grasvelden, speelplaatsen, groen, verkeersborden en straatmeubilair een ruime voldoende waard. Maar het onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden worden als ondermaats beoordeeld.

Achterstallig onderhoud
Veel mensen die reageerden vinden dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Dat mensen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer mag best meer geld kosten, zo oordelen de ondervraagden. Aan goed onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden werd dan ook de hoogste prioriteit toegekend.

Beheerplan
De gemeente gebruikt de resultaten voor het opstellen van een plan voor het beheren van de openbare ruimte. Er zijn twee inwonersavonden geweest. Binnenkort gaan inwoners die zich hiervoor hebben aangmeld de openbare ruimte ‘schouwen’. Komend najaar zal de gemeenteraad het plan vaststellen. Daarna wordt de opdracht verstrekt aan Circulus-Berkel.

Deelname Lochem Spreekt
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl.
Panelleden ontvangen gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen kost per keer zo’n 5 tot 10 minuten. Deelnemers beslissen per keer of zij willen meedoen. Ze
ontvangen altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail. Daarin wordt ook gemeld wat de gemeente daarmee gaat doen.

Mensen die geen computer bezitten of liever niet op die manier meedoen kunnen ook op papier deelnemen. Hiervoor moet contact worden opgenomen met het onderzoeks- en adviesbureau Moventem dat het burgerpanel beheert. Na telefonische aanmelding via 0575-760227 krijgen mensen de vragenlijsten en uitkomsten telkens per post toegestuurd.

Henri Bruntink

Recent Posts

Kadernota 2024 leidt vooral tot vragen over klimaat en energie

LOCHEM - De Kadernota 2024 is de voorloper op de begroting die eind dit jaar…

6 uur ago

Rob Kiers benoemd tot lid Raad van Bestuur ForFarmers

LOCHEM - Rob Kiers (1980) is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van…

1 dag ago

Traverse Eefde na lang wachten met applaus begroet

EEFDE - Bewoners uit de omgeving van de Rustoordlaan, Doctor van de Hoevenlaan en Zutphenseweg…

5 dagen ago

Lintje voor organist Jaap Bax van Remonstrantse Kerk

LOCHEM/HOLTEN - Jaap Bax (77) uit Holten is afgelopen zondag benoemd tot Lid in de…

6 dagen ago

(Oud-)Gorsselnaar Dmitri K. lijkt voorgoed gevlucht naar Rusland

GORSSEL - Hij heet Dmitri K. en wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van…

6 dagen ago

Adoptie nieuwe bomen landgoed Oolde officieel van start

LAREN/LOCHEM - Bijna twee maanden geleden stonden Robert en Cathrien Croll van landgoed Oolde, naar…

1 week ago