Jaap Jonk zoekt eenheid CDA via de inhoud

0
Jaap Jonk (eigen foto)

LAREN/LOCHEM – Jaap Jonk is binnen het CDA Lochem de coördinator die er binnen afzienbare termijn voor moet zorgen dat er een verkiezingsprogramma ligt. De Larense dominee, voormalig raadslid van Berkelland én oud-statenlid voor zijn partij zoekt via dat programma de verbinding binnen de momenteel nogal verscheurde partij. “We zijn immers ooit allemaal lid geworden van deze partij omdat de uitgangspunten ons aanspreken. Op de inhoud moeten we elkaar dus zeker kunnen vinden”, zo zegt hij.

(lees ook het interview met voorzitter Robert Croll van het CDA – klik HIER)

Toch is ook om de inhoud momenteel wel het nodige te doen. De landbouwvisie van het landelijke CDA, de energietransitie en sociaaleconomische zaken zorgen voor discussie. Het verkiezingsprogramma moet enerzijds recht doen aan wat de partij landelijk wil maar er kunnen de nodige lokale accenten worden gezet.

Thema’s

Jaap Jonk vraagt voor de verschillende thema’s die in het programma aan bod komen partijgenoten die daar ervaring mee hebben of er een uitgesproken mening over. Naast de klassieke christendemocratische speerpunten als landbouw en het sociaal domein komen onder meer ook wonen, verkeer en veiligheid, duurzaamheid en economie aan bod.

De basis wordt gevormd door een basis-verkiezingsprogramma van het landelijke CDA, dat de titel ‘Iedereen Telt’ meekreeg. “Dit stoelt op onze maatschappijvisie waarbij het politieke en economische middenveld leidend is. De overheid, ondernemers en het particulier initiatief moeten liefst gelijke rollen hebben. De overheid moet niet te dominant zijn”, aldus Jonk.

Sociale onderwerpen

Lokaal zet het CDA altijd stevig in op sociale onderwerpen, getuige ook een reeks moties en amendementen over thema’s als zorg, ‘t Baken en zorgcoördinatoren in de kernen die de raadsfractie de afgelopen jaren de revue liet passeren.

Maar het CDA is traditioneel ook een partij die vierkant achter de boeren wil staan. “Dat blijft ook zeker zo maar we moeten onze mooie Achterhoek ook op een goede manier door willen geven aan de volgende generaties. Dat is onze morele plicht. Hiervoor zijn nu een paar lastige ingrepen nodig. Maar we willen als partij een toekomstperspectief bieden waarbij boeren kunnen ondernemen zonder steeds weer veranderde regels”, aldus Jonk. Boeren worden wat hem betreft vooral producenten van voedsel in het algemeen en eiwitten in het bijzonder. “De huidige veehouderij zal zeker blijven bestaan maar er zijn ook veel andere bronnen van eiwit en onder meer bij Wageningen Universiteit zijn al ver met toepassingen voor de voedselproductie.”

Innovaties

Hij vervolgt: “Als het gaat om innovaties en duurzaamheid moeten we als Achterhoek voorop willen lopen. Dat kan ons, ook in economisch opzicht, veel brengen.” Hij wijst in dit verband op het bedrijf Nedap uit Groenlo dat al veel innovaties op het gebied van duurzame ontwikkelingen op haar naam heeft staan.

Duurzaamheid is waar het wat hem betreft om draait. Klimaatdoelen en energietransities zijn onderwerpen die hij als Gelders statenlid in zijn portefeuille had. “De energietransitie lijkt een technisch probleem maar het lijkt veel meer een sociaal probleem te worden. De techniek om duurzame energie te produceren ontwikkelt zich razendsnel en het geld voor de noodzakelijke investeringen is er ook wel. De vraag is of de transitie voor iedereen bereikbaar maken. Er mag geen kloof ontstaan tussen groepen die de veranderingen wel en niet kunnen betalen.”

Energietransitie

Persoonlijk gelooft Jonk wel in de realisatie van zogeheten ESCo’s. De afkorting staat voor Energy Service Company. Dat zijn bedrijven die de hele energiebehoefte van een huishouden overnemen voor hetzelfde bedrag dat nu aan energie wordt besteed. De ESCo levert vanaf dat moment niet alleen de energie maar investeert ook in isolatie, zonnepanelen en/of een warmtepomp. Na verloop van jaren heeft het bedrijf de kosten terugverdiend en dan staat het huishouden weer op eigen benen, maar mét een energieneutrale woning. Zo kunnen ook minder kapitaalkrachtigen meedoen aan de transitie.

Zon en wind

Jaap Jonk is ervan overtuigd dat een verantwoorde mix van zon- en windenergie noodzakelijk is. De zon schijnt immers volop in de zomer en overdag, terwijl de wind ook in de winter en ‘s nachts waait. De bottlenecks zijn vooralsnog de opslag van energie en de verdeling over het netwerk. Hij gelooft verder heilig in het zogenaamde lokale eigendom van windturbines. Hij voorspelt dan ook dat in het verkiezingsprogramma van het CDA komt te staan dat er sprake moet zijn van minimaal 51% eigendom van omwonenden of anderen uit de gemeente.

Als coördinator voor het verkiezingsprogramma doet Jaap Jonk een beroep op verschillende leden van de partij. Daarbij ondervindt hij geen problemen door de kloof die momenteel door de afdeling loopt. “Ik praat met iedereen”, zegt hij lachend. “Dat geldt voor het hele bestuur. We gaan als ook zeker weten als één CDA de verkiezingen in”, zo voegt hij eraan toe. Er moeten nog wel een aantal mensen voor sleutelposities worden gevonden. De commissie die de lijst samenstelt heeft nog even tijd. Op 31 januari moet de definitieve versie worden ingeleverd.

Geen ambities

Over sleutelposities gesproken: Jaap Jonk, die volgend jaar met emeritaat gaat, ziet geen actieve rol in de fractie voor hemzelf weggelegd. “Dat ga ik niet meer doen. Ik heb aan mijn werk in Berkelland en in Provinciale Staten veel plezier beleefd maar het is genoeg. Ik vind het bestuurswerk wel erg leuk en ik coach graag jongere mensen die iets voelen voor de locale politiek”, zo klinkt het.