Jaarrekening gemeente Lochem fleurt op door precariobelasting

0

LOCHEM/GORSSEL – De jaarrekening van de gemeente Lochem over 2019 laat een positief resultaat zien van 5,7 miljoen euro. Dat is voornamelijk te danken aan de zogeheten precariobelasting die in rekening wordt gebracht bij nutsbedrijven die kabels en leidingen in gemeentelijke grond hebben liggen. Het voordeel kan de komende jaren nog van pas komen want Lochem voorziet financieel zware tijden.

lees onderaan dit bericht een nadere duiding van de precariobelasting…

Twee weken geleden werd de kadernota gepresenteerd en daarbij uitte wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) de nodige vrees. De risico’s voor Lochem komen voort uit de corona-crisis en de dreiging dat het Rijk plattelandsgemeenten gaat korten om de grotere steden in staat te stellen de problemen daar op te lossen.

In de reserves

Het college van B&W stelt de gemeenteraad dan ook voor om de 5,7 miljoen die in 2019 over bleef toe te voegen aan de algemene reserve. Zelfs de externe accountant die de jaarrekening aan de verplichte inspectie onderwierp. De accountant onderstreept de zorgen van het college voor de toekomst. Hij vraagt waakzaamheid voor de ontwikkeling van de vermogenspositie. In het meerjarenbeeld van de gemeente beïnvloeden onttrekkingen aan de reserves voor een groot deel het resultaat onderaan de streep.

Tegen over het voordeel van de precario-opbrengst valt een negatief saldo van 3,3 miljoen op exploitatie van bedrijventerreinen op. Volgens Groot Wesseldijk ziet dat er op papier inderdaad niet mooi uit, maar het is zeer waarschijnlijk minder erg dan het lijkt. Zo’n 2,8 miljoen euro betreft het beoogde bedrijventerrein Diekink, in de oksel van Rossweg en Rengersweg.

Diekink

Dit bedrijventerrein is in ontwikkeling maar de nieuwe stikstofregels zorgen voor vertraging. De wethouder hoopt dat het nu terug geboekte bedrag volgend jaar weer geplust kan worden. Overigens is de omvang teruggebracht van 6,5 naar 5,6 hectare om beter te kunnen voldoen aan de stikstofregels. Onder meer de Nijha kan op termijn verhuizen naar Diekink om plaats te maken voor de ontwikkeling van de woonwijk Kop van Oost tussen Hanzeweg en Twentekanaal. Ook op dit project houdt Lochem rekening met een verlies op de grondexploitatie.

Reclamebelasting

Uit de jaarrekening blijkt verder dat nog niet duidelijk is of de verplichte reclamebelasting voor bedrijven in het centrum van Lochem ook voor Gorsselse ondernemers gaat gelden. Daar gaan ze vooral zelf over. De gemeente int de belasting maar sluist de opbrengst, na aftrek van kosten, door aan de ondernemersvereniging. Die kan het geld dan naar eigen inzicht besteden. In Lochem werd onder meer de nieuwe sierverlichting voor de wintermaanden ermee gefinancierd.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening tijdens de Politieke Avond van 29 juni. Naar verwachting kan dan op 6 juli een besluit worden genomen over de toevoeging van de 5,7 miljoen euro aan de reserves.

Achtergronden precariobelasting

De precariobelasting wordt door de gemeente Lochem sinds medio 2016 geïnd. Nuts- en telecombedrijven maakten daar aanvankelijk bezwaar tegen, zodat de gemeente de opbrengst niet in de begroting of jaarrekening kan  opnemen. Het gevaar bestond immers dat het moest worden terugbetaald. Het werd daarom in een apart potje geparkeerd.

Een gerechtelijke uitspraak van vorig jaar wees uit dat Lochem – en veel andere gemeenten – de opbrengt mochten houden. Dat is de reden dat de gemeente nu 7,8 miljoen euro ineens in de boeken kon zetten. Het gaat om zo’n 2,2 miljoen euro per jaar. Na dit jaar is het overigens uit met de pret, want het Rijk heeft de gemeenten verboden om de belasting nog langer te heffen.

Omstreden

Precariobelasting is omstreden. Het is een soort van indirecte – onzichtbare – belasting die inwoners via een omweg toch in de portemonnee treft. Zelfs inwoners van gemeenten die de belasting niet heffen betalen eraan mee. De bedrijven die de belasting betalen berekenen de kosten immers door in de prijzen van hun producten of diensten. Omdat het gaat om energie- en telecombedrijven ontkomt niemand eraan.

Bert Groot Wesseldijk zegt dat hij principieel ook niet voor de precariobelasting is. “Maar omdat onze inwoners toch al meebetaalden omdat andere gemeenten het wél invoerden hebben ook wij in 2016 besloten eraan mee te doen. Het levert ons als gemeente een flink bedrag ook en dat levert onze inwoners ook weer wat op”, zo zegt hij.

Steun LochemsNieuws en doneer!

LochemsNieuws is gratis. Om de onkosten te dekken vragen we een vrijwillige donatie. Dit kan al vanaf 1 euro. Via de knop hieronder regel je het snel en veilig via iDeal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here