Raad heeft nog veel vragen over ‘t Baken

0

LOCHEM – De Lochemse raadsfracties hebben veel vragen over het evaluatierapport over ‘t Baken dat onlangs is verschenen. Tijdens de behandeling gaf wethouder Henk van Zeijts toe dat de nodige inwoners tijdens het eerste jaar niet goed geholpen zijn en dat er alles aan gedaan moet worden om dit te verbeteren. “Kijk daar naar, leer ervan en geef de medewerkers de juiste instrumenten in handen”, zo zei hij.

Het ging maandagavond om een zogeheten beeldvormende tafel. Daarbij kunnen raadsleden vragen afvuren. Meningen komen daar slechts tussen de regels aan de orde, zodat de politiek nog niet het achterste van de tong kon laten zien.

Veel vragen gingen over de organisatie zelf. Die ontstond begin 2019 door een samensmelting van het centrum voor jeugd en gezin, gebiedsteams, zorgloket en Het Plein. Naast het optuigen lag er de opdracht om een kwaliteitsslag te maken. Die transformatie naar een integrale aanpak is nog niet gelukt, zo blijkt uit het rapport van onderzoekersbureau Berenschot.

Werkdruk

Het ging voor een deel mis door werkdruk, een hoog ziekteverzuim en regelrechte arbeidsconflicten tussen medewerkers en de teamleider. Dat laatste zou sinds een wisseling in de leiding zijn opgelost. “Als je de medewerkers nu zou vragen zouden ze waarschijnlijk niet meer zeggen dat ze zich niet gehoord voelen”, aldus de ambtenaar die de wethouder maandavond ondersteunde.

Medio vorig jaar waren er 12 langdurig zieken. Dat wil zeggen dat ze langer dan 40 dagen ziek waren. Daarvan waren vijf gevallen medisch bepaald. Bij de overige zeven bleek er iets mis te zijn ‘in de balans tussen privé en werk’. In 30% van de gevallen zou het gaan om aanwijsbaar werkgerelateerd verzuim. Dat werd door het college overigens steeds ontkend.

Verbeterplan

De problemen met de bezetting werden opgelost door het aantrekken van tijdelijke krachten. Dat tijdelijke blijkt nu structureel te moeten worden. Dit is een nadrukkelijke aanbeveling uit het evaluatierapport. De raadsleden zijn inmiddels in het bezit van de door het college voorgesteld verbeterplan waaruit zou blijken dat deze aanbeveling wordt overgenomen. Dit verbeterplan wordt deze week openbaar.

De PvdA vroeg zich af of het omzetten van tijdelijke in structurele arbeidsplaatsen voldoende zal blijken te zijn om de gewenste kwaliteitsslag te maken. De wethouder kon niet anders dan uitspreken dat dit in de lijn der verwachting ligt.

In stappen

De VVD stelde de vraag of niet voorzien had moeten worden dat het optuigen van een nieuwe organisatie én het realiseren van een transformatie teveel van het goede was. Daarop antwoordde Henk van Zeijts dat wel was voorzien dat een en ander stapsgewijs moet en dat er ook wel stappen zijn gezet.

Het grote voordeel dat vooraf werd voorzien, het integraal werken, is nog onvoldoende uit de verf gekomen, zo bleek uit ambtelijke antwoorden. Het bij elkaar zitten van diverse disciplines zou snel schakelen bij complexe problematiek mogelijk moeten maken. Zoals in het evaluatierapport al werd geconcludeerd blijkt het vooral lastig om de regierol te pakken.

Regisseur

Op elk dossier wordt een casusregisseur gezet. Die moet het overzicht houden en overleggen met zowel collega’s als externe partijen. Vaak bestaat nog onduidelijkheid over hoe ver het mandaat van zo’n regisseur reikt. Bijkomend probleem dat die het niet altijd een medewerker van ‘t Baken is maar ook een externe partij kan zijn. Verder blijkt de juridische mores vaak lastiger dan gedacht. Met name de Jeugdwet werpt nogal eens barrières op.

Vervolg

De raadsfracties konden hun vragen maandag niet allemaal kwijt in de gegeven tijd. Na een discussie over de vervolgprocedure werd afgesproken dat over twee weken nog een meningsvormende tafel aan wordt gewijd. Daarbij komt ook het genoemde verbeterplan aan de orde. Het wordt daardoor onzeker of het college al met ingang van 1 april nieuwe mensen in dienst kan nemen. Daarvoor is instemming van de raad nodig. De voorkeur gaat daarbij overigens uit naar het zoveel mogelijk in dienst nemen van de mensen die nu op tijdelijke contracten werken, omdat zij al zijn ingewerkt.

Steun LochemsNieuws en doneer!

LochemsNieuws is gratis. Om de onkosten te dekken vragen we een vrijwillige donatie. Dit kan al vanaf 1 euro. Via de knop hieronder regel je het snel en veilig via iDeal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here